© Getty Images

Op hoeveel dagen rouwverlof heb je recht?

Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. Er moeten helaas ook allerhande administratieve zaken geregeld worden. Op hoeveel dagen rouwverlof heb je recht in de privésector bij overlijden van je partner?

In 2021 werd de wettelijke regeling over het ‘klein verlet bij overlijden’, of anders gezegd het rouwverlof, aangepast. Sindsdien hebben werknemers recht op 10 betaalde dagen rouwverlof als hun huwelijkspartner of samenwonende partner overleden is, of als hun kind of zijn/haar huwelijks- of samenwonende partner overleden is. De eerste 3 dagen moet de werknemer verplicht opnemen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis. De overige 7 dagen mag de werknemer vrij opnemen binnen het jaar na het overlijden. Die 7 dagen mag de werknemer dus flexibel opnemen. Maar voor alle vormen van rouwverlof werd in 2021 bepaald dat er kan worden afgeweken van de periode waarin de dagen moeten worden opgenomen, op vraag van de werknemer en met akkoord van de werkgever.

Daarna ziekteverlof

Bij ziekte is er voor bedienden normaal een periode van gewaarborgd loon van één maand (arbeiders worden sneller vergoed door het ziekenfonds). Maar als een werknemer ziek valt aansluitend op het rouwverlof wegens overlijden van de huwelijks- of samenwonende partner, van een kind of van de huwelijks – of samenwonende partner van het kind, zal er in bepaalde gevallen een aanrekening gebeuren op de wettelijke periode van gewaarborgd loon wegens arbeidsongeschiktheid. Dat is zo wanneer de werknemer aansluitend op de eerste, tweede of derde dag rouwverlof, één of meerdere opeenvolgende dagen bijkomend rouwverlof (max. 7) opneemt en onmiddellijk daarna ziek wordt. De wettelijke periode van gewaarborgd loon (30 kalenderdagen) zal dan ingekort worden met het aantal dagen bijkomend verlof dat de werknemer onder die voorwaarden opnam. Stel dus dat iemand 7 dagen rouwverlof neemt, aansluitend op de eerste 3 dagen en daarna ziek is, dan zal hij/zij nog recht hebben 21 dagen gewaarborgd loon voor arbeidsongeschiktheid.

Er gebeurt geen aanrekening met betrekking tot de bijkomende dagen rouwverlof die worden toegekend in het kader van een conventionele regeling, zoals bv. een sectorale cao.

Bron: FOD Werkgelegenheid

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content