© belga

Pensioenbedrag in 75% van de gevallen al ingevuld op belastingaangifte

Plusmagazine.be Onlineredactie

Ook dit jaar zal het voor de meeste gepensioneerden makkelijk zijn om hun belastingaangifte in te vullen. De Pensioendienst heeft hun pensioenbedragen rechtstreeks aan de FOD Financiën bezorgd, zoals dit al jaren het geval is. Zo staan de gegevens al ingevuld voor de burger in MyMinfin, Tax-on-web en het voorstel van vereenvoudigde aangifte.

De meeste gepensioneerden ontvangen een vereenvoudigd aangiftevoorstel en hoeven dus niet meer zelf hun pensioenbedragen over te maken naar de FOD Financiën. Als je een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebt ontvangen en dit correct is, dan hoef je niets meer te doen. Als je echter fouten of ontbrekende elementen aantreft, moet je deze corrigeren en jouw belastingaangifte terugsturen naar de belastingdienst.

Enkel de gepensioneerden die hun aangifte nog op papier doen, en enkele andere uitzonderingen, ontvangen hun fiscale fiche via de post.

Geen fiscale fiche meer nodig

De Pensioendienst stuurt de pensioenbedragen van elke gepensioneerde tijdig en correct naar de FOD Financiën. De FOD Financiën gebruikt deze gegevens bij de voorbereiding van de belastingaangifte.

Daardoor zijn de pensioengegevens al ingevuld in:

  • het voorstel van vereenvoudigde aangifte;
  • de aangifte via MyMinfin (Tax-on-web);
  • of de aangifte die een medewerker van de FOD Financiën voor de gepensioneerde invult.

Een papieren versie van de fiscale fiche is dus in de meeste gevallen overbodig.

Wil je toch je fiscale fiche raadplegen? Dan vind je die digitaal terug op mypension.be en de eBox.

Wie toch graag een papieren versie wil, kan die uiteraard altijd aanvragen via de Pensioenlijn op het gratis nummer 1765, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Kies na de taalkeuze voor optie 4 (“Wilt u een papieren versie of duplicaat van uw fiscale fiche aanvragen?”). Houd je rijksregisternummer bij de hand.

Vanuit het buitenland vorm je het betalend nummer: +32 78 15 1765

Je vindt alle info ook op www.fiscalefiche.be.

Papieren versie voor 25% van de gepensioneerden

De Pensioendienst stuurde een papieren versie van de fiscale fiche naar:

  • gepensioneerden die in het buitenland wonen;
  • gepensioneerden die hun aangifte op papier invullen;
  • gepensioneerden van wie de huwelijkspartner overleden is in de loop van 2021: zij hebben geen toegang tot het online pensioendossier van de overleden huwelijkspartner, maar moeten wel een belastingaangifte invullen;
  • bewindvoerders: ze hebben geen toegang tot het online pensioendossier van de gepensioneerden;
  • in bepaalde gevallen, diegenen die een gezinspensioen ontvangen en een deel van de inkomsten van hun huwelijkspartner moeten aangeven.

De meeste gepensioneerden hebben ten laatste in de loop van april 2022 een exemplaar ontvangen, de laatsten zouden hun fiche in de loop van mei moeten ontvangen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content