© Getty Images

Pensioenbonus van kracht op 1 juli 2024

De pensioenbonus wordt opnieuw ingevoerd en telt vanaf 1 juli 2024 mee voor wie met pensioen gaat vanaf 1 januari 2025, laat minister van Pensioenen Karine Lalieux weten.

Over de pensioenbonus is al heel wat inkt gevloeid. Hij werd ooit ingevoerd, nadien bijgesteld, dan afgevoerd... en nu terug ingevoerd. Het principe is mensen te belonen die langer werken dan de dag waarop ze met vervroegd pensioen kunnen. Vandaag kan dat als je 63 jaar bent en 42 loopbaanjaren telt, als je 62 jaar bent en 43 loopbaanjaren telt, als je 61 jaar bent en 43 loopbaanjaren telt en als je 60 jaar bent en 44 loopbaanjaren telt. Het is dus telkens een combinatie van een leeftijdsvereiste en een loopbaanvereiste. Voldoe je niet aan beide voorwaarden, dan kan je niet met vervroegd pensioen, maar zal je pas op pensioen kunnen gaan op de wettelijke pensioenleeftijd (vandaag 65 jaar – 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030). Eens je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt, doet het er niet meer toe hoeveel loopbaanjaren je telt.

Vanaf 1 juli 2024

Wie langer werkt dan het moment waarop hij/zij met vervroegd pensioen kan, zal opnieuw beloond worden. De pensioenbonus wordt opnieuw ingevoerd en telt vanaf 1 juli 2024 mee voor wie met pensioen gaat vanaf 1 januari 2025, laat minister van Pensioenen Karine Lalieux weten na de eerste lezing door de ministerraad van het wetsontwerp over de pensioenhervorming. De eerste bonussen zullen dus beschikbaar zijn voor mensen die vanaf 1 januari 2025 met pensioen gaan. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten gepensioneerden bewijzen dat ze, na de datum waarop ze vervroegd met pensioen konden, nog ten minste 6 maanden hebben gewerkt.

Stel dat jij op 1 juli 2024 voldeed aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te kunnen gaan, en je werkt nog 6 maanden door, dan zal jij op 1 januari 2025 met pensioen kunnen gaan en een bonus krijgen. Stel dat je pas op 1 november 2024 aan de voorwaarden voldoet om met vervroegd pensioen te kunnen gaan, dan kan jij mét bonus op pensioen vanaf 1 mei 2025.

Over maximaal 3 jaar

Het bedrag van de pensioenbonus is progressief en kan worden opgebouwd over maximaal 3 jaar. De bonus bedraagt 3.775 euro voor het eerste extra jaar dat gewerkt wordt na de vervroegde pensioendatum, 7.550 euro voor het tweede extra jaar en ten slotte 11.325 euro voor het derde opeenvolgende jaar, d.w.z. een totaalbedrag van 22.650 euro over drie jaar. Deze bedragen gelden pro rata. Heb jij 6 maanden langer gewerkt dan je vervroegde pensioendatum, maar geen volledig jaar langer, dan krijg je de helft van 3.775 euro.

Op aandringen van de minister van Pensioenen zullen werknemers met een lange loopbaan, die dus heel vroeg aan hun carrière begonnen zijn, een hogere bonus krijgen.

Karine Lalieux: “Wie 43 of zelfs 44 jaar, heel vaak in zwaardere beroepen, heeft moeten werken om toegang te krijgen tot het vervroegd pensioen en besluit om nog een, twee of drie jaar te werken, kan rekenen op een extra stimulans. We geven hen, vanaf het eerste extra gewerkte jaar, meteen het bedrag van 11.325 euro per jaar. Dit betekent dat deze werknemers na 3 jaar recht hebben op een bonus van 33.975 euro netto!”

De bonus zal standaard worden uitgekeerd in de vorm van een eenmalige betaling tijdens de eerste maanden na het opnemen van het pensioen. Maar gepensioneerden zullen er ook voor kunnen kiezen om de bonus in de vorm van een maandelijkse rente te ontvangen.

In de drie stelsels

De bonus wordt beschikbaar in de drie stelsels: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Bron: Persbericht minister van Pensioenen, Karine Lalieux

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content