© Getty Images

PensionStat: nieuw kennisplatform over pensioenen

Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ lanceerden het kennisplatform PensionStat.be. Daarin worden tal van cijfers over de pensioenen gegeven, vergezeld van contextinformatie. Een verdere stap naar een gedegen kennis over pensioen.

Het pensioendebat wordt nog te vaak gevoerd op basis van schattingen, bevragingen, assumpties, enz. bij gebrek aan goede, betrouwbare en publiek beschikbare data. De drie initiatiefnemers zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om pensioendata ter beschikking te stellen van de samenleving in het algemeen. Steven Janssen, algemeen directeur van Sigedis: “We zien het als onze missie om met betrouwbare data bij te dragen tot een betere kennis van en een grondiger inzicht in de pensioenen in België en indirect dus ook tot een correct en objectief debat over pensioenen“.

Die objectiviteit is heel belangrijk, want cijfers op zich zeggen niet zoveel. Minister van Pensioenen, Karine Lalieux, gebruikte in haar toelichting bij de lancering van PensionStat dan ook deze boutade: “Er zijn 3 soorten leugens: kleine, grote en statistieken”. Cijfers hebben duiding en context nodig om correct begrepen te worden. “PensionStat komt op een goed moment”, stelt de minister, “want reële en betrouwbare pensioendata zijn belangrijk om een gedegen pensioenbeleid te voeren. De eerste pensioenpijler (wettelijk pensioen) moet versterkt worden en de tweede pijler (aanvullend pensioen via groepsverzekering) moet uitgebreid worden en correcter verdeeld.” Het is ook belangrijk dat de burger de statistieken kan raadplegen en daarbij contextinformatie krijgt om de cijfers correct te begrijpen.

Wat biedt de site momenteel?

PensionStat.be biedt regelmatig geactualiseerde, statistische informatie over kernvraagstukken met betrekking tot pensioenen. Bijvoorbeeld: Wie heeft er allemaal een wettelijk of aanvullend pensioen, in opbouw of in uitbetaling? Hoeveel pensioen hebben die mensen opgebouwd of krijgen ze uitbetaald (gemiddeld, per deciel, mediaan)? Hoe worden die pensioenen opgebouwd of uitbetaald? Daarnaast zullen er binnenkort via PensionStat.be ook thematische rapporten gepubliceerd worden met cijfermateriaal over actuele onderwerpen die niet in de kerncijfers aan bod komen.

PensionStat zal voortdurend evolueren en extra informatie toevoegen. Zo vind je wat aanvullende pensioenen betreft momenteel enkel informatie over de rechten in opbouw. In de toekomst komt er ook info over de uitbetaalde aanvullende pensioenen.

Via al de gegevens kunnen we op termijn bijvoorbeeld zicht krijgen op welke pijler hoeveel bijdraagt, en hoe dit zich verhoudt tot loon en loopbaan.

PensionStat is geen website die een rechtvaardiging geeft voor de gegevens. Ze biedt wel een gemeten realiteit en een verklaring daarvoor, via de contextinformatie.

PensionStat.be is vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden via www.pensionstat.be.

Partner Content