© Getty Images/iStockphoto

Persoonlijk onderhoudsgeld en belastingen

Bij een echtscheiding is het heel belangrijk alle elementen te bespreken. Wordt er persoonlijk onderhoudsgeld betaald, dan moeten zowel de partner die betaalt, als de partner die ontvangt, op de hoogte zijn van de fiscale aspecten.

In Plus Magazine van april 2018 vind je een artikel over scheidende koppels, waarbij één van de partners niet of veel minder gewerkt heeft dan de andere. Vaak zal in zo’n geval een persoonlijk onderhoudsgeld betaald worden. “Het is daarbij heel belangrijk dat er ook naar de fiscale behandeling van het onderhoudsgeld gekeken wordt, zo niet zou de partner die het onderhoudsgeld krijgt zich wel eens ‘bedrogen’ kunnen voelen”, aldus erkend bemiddelaar en scheidingsconsulent Eric De Corte.

Met een eenvoudig voorbeeld geeft hij de impact weer van belastingen op persoonlijk onderhoudsgeld.

Stel: mevrouw ontvangt maandelijks € 400 van haar ex- man als persoonlijk onderhoudsgeld. Mijnheer brengt in de personenbelastingaangifte het bedrag in dat hij dat inkomstenjaar heeft betaald, zijnde 400 x 12= € 4.800. De fiscus herleidt het bedrag tot 80% aftrekbaar van de inkomsten, zijnde € 3.840. Stel dat de marginale (hoogste) aanslagvoet bij mijnheer 40% zou zijn, dan recupereert mijnheer 3.840 x 40% = € 1.536 aan belastingen.

Voor mevrouw is het bruto bedrag géén netto! Zij ontving weliswaar ? 4.800, maar 80% of € 3.840 is belastbaar. Stel dat mevrouw haar aanslagvoet 30% zou zijn, dan dient zij op een bedrag van € 3.840, een bedrag aan belastingen te betalen van € 1.152. Maw van het bruto bedrag van € 4.800 houdt mevrouw netto € 3.648 over, of per maand € 304. “Een uitleg op maat is dan ook essentieel, ook over belastingen” stelt Eric De Corte.

Gekapitaliseerd onderhoudsgeld

“Verder kan je ook een gekapitaliseerd onderhoudsgeld te betalen”, vervolgt Eric De Corte.

Stel dat mijnheer en mevrouw in hun EOT-overeenkomst (echtscheiding onderlinge toestemming) overeengekomen zijn dat mijnheer aan mevrouw een eenmalig kapitaal betaalt van € 80.000, dan heeft dit volgende gevolgen op fiscaal vlak.

Mijnheer ziet na aangifte in het aanslagbiljet een fiscaal voordeel gelijk aan: 80.000 x 80% aftrekbaar = € 64.000 x bv een marginale aanslagvoet van 40% = € 25.600. De netto kost is dus eenmalig gelijk aan 80.000-25.600 = € 54.400.

Voor mevrouw die bijvoorbeeld 49 jaar oud is in het jaar waarin ze het bedrag van ? 80.000 ontving, leidt dit tot een levenslange jaarlijkse belasting van: 80.000 x 80% = € 64.000 x een 2% fictieve rente gelet de leeftijd van mevrouw = € 1.280. Aan een marginale aanslagvoet van bv 30% betekent dit een jaarlijkse belasting van € 384 of € 32/maand. Deze belasting dient door mevrouw jaarlijks betaald, zolang ze leeft”, aldus Eric De Corte. Hij raadt aan om een simulatie te laten maken, zodat je met kennis van zaken voor een bepaalde optie kan kiezen.

Partner Content