© Getty Images

Roerende schenking registreren kan voortaan online via MyMinFin

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Sedert 1 mei 2022 kan je een roerende schenking ook digitaal ter registratie aanbieden. Dat doe je eenvoudig en snel via MyMinfin.

Een roerende schenking betreft zowel schenking van geld als als bijvoorbeeld van meubels en vormt een overeenkomst waarbij een persoon deze goederen kosteloos en onherroepelijk overdraagt aan een begunstigde en waarbij deze die goederen in ontvangst neemt. De begunstigde betaalt dan schenkingsrechten, maar als de schenker vervolgens binnen een bepaalde periode overlijdt, is er geen erfbelasting verschuldigd over de schenking.

Omgekeerd, als de schenking niet geregistreerd is, hoeft de begunstigde geen schenkingsrechten te betalen. Als de schenker echter binnen een bepaalde tijd na de schenking overlijdt, moet de begunstigde het hogere tarief van erfbelasting over de schenking betalen.

Om te bewijzen dat het inderdaad om een schenking gaat en om de voorwaarden vast te leggen, wordt een bewijsstuk opgemaakt en geregistreerd bij de administratie.

Digitaal registreren

De laatste jaren is het aantal geregistreerde schenkingen sterk toegenomen. Steeds meer mensen denken namelijk na over hoe op een fiscaal interessante manier een vermogen na te laten aan familie of vrienden. In 2020 waren er 13.299 geregistreerde roerende schenkingen boven een bedrag van 12.500 euro.

Die registratie kan voortaan ook eenvoudig en snel deigitaal gebeuren via MyMinfin.

Hoe?

Zorg ervoor dat u de ondertekende onderhandse akte van de roerende schenking in pdf-formaat op uw pc ter beschikking hebt.

  • Meld je aan op MyMinFin
  • Vul in de rubriek ‘Mijn interacties’ de gegevens in bij ‘Een document indienen’.
  • Kies bij ’type document’ voor ‘Roerende schenking’
  • Klik op de knop ‘Klik om de bestanden te selecteren’.
  • Selecteer de onderhandse roerende schenking in pdf-formaat op jouw pc en klik op de knop ‘Openen’.
  • Klik op ‘Indienen’.

Je krijgt de melding dat jouw aanvraag tot registratie van een roerende schenking goed werd ontvangen: ‘Uw antwoord werd goed ontvangen.’ De bevoegde dienst gaat nu na of het document geregistreerd kan worden.

Je kan via MyMinfin ook de status van uw aanvraag opvolgen.

Lukt het toch niet om digitaal te werk te gaan? Dan blijven volgende alternatieven mogelijk:

  • Per post: stuur de aanvraag op naar het scanningscentrum (opgelet: het is niet mogelijk om uw aanvraag in de postbus van het kantoor achter te laten).
  • Bij hoogdringendheid fysiek na afspraak. Neem daarvoor contact op met het contactcenter op het nummer 02 572 57 57.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content