© Getty Images/Westend61

Samen huren

Sinds een paar jaar heeft elk gewest zijn eigen huurreglementering. De drie gewesten hebben een regeling uitgewerkt voor situaties van medehuur, wat meer en meer gebeurt.

De zesde staatshervorming maakte van de huurwetgeving een regionale materie. Brussel gaf de aftrap met een eigen ordonnantie in januari 2018, Wallonië volgde in september 2018 en Vlaanderen heeft een eigen decreet sinds 1 januari 2019. De gewesten leggen eigen accenten. In Brussel en Wallonië geldt de nieuwe reglementering ook voor lopende contracten, in Vlaanderen geldt nog de vroegere wetgeving (de federale Woninghuurwet voor woningen waar de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft) voor contracten van voor 1 januari 2019. De plaats waar de gehuurde woning of appartement ligt bepaalt welke gewestelijke regels gelden.

Opzeg in Vlaanderen

In de drie gewesten kan een medehuurder nu apart de huurovereenkomst opzeggen, Dat kon vroeger niet. In Vlaanderen kan de huurder die vertrekt een nieuwe huurder voorstellen. Als de verhuurder en de andere huurders de nieuwe huurder aanvaarden, dan moet de huurder die de opzeg gaf, zijn verplichtingen niet langer nakomen. Als de huurder die vertrekt geen nieuwe huurder voorstelt of de verhuurder of de andere huurder(s) aanvaarden de nieuwe huurder niet, dan kan de verhuurder de vertrekkende huurder gedurende zes maanden nadat hij geen huurder meer is, aanspreken voor de betaling van de huur.

In Brussel

In Brussel kan een medehuurder op elk ogenblik vroegtijdig uit de medehuur treden met een opzegtermijn van twee maanden. Hij kan dan een plaatsvervanger zoeken of aantonen dat hij een actieve en afdoende zoektocht ondernomen heeft. Hij staat dan niet meer in voor de betaling van de huur. Zelfs als hij geen andere huurder zoekt, doven zijn verplichtingen automatisch uit na een termijn van zes maanden na het verstrijken van zijn opzegtermijn. De verhuurder kan de volledige huurovereenkomst aangetekend opzeggen met een opzegtermijn van zes maanden, als minstens de helft van de medehuurders die het oorspronkelijk contract ondertekenden zijn opzeg gegeven heeft.

En in Wallonië

In Wallonië kan elke huurder aan de verhuurder en aan zijn medehuurders een opzeg geven, mits een opzegtermijn van drie maanden. Hij moet de medehuurders een schadevergoeding betalen, gelijk aan drie keer zijn aandeel in de huurprijs, tenzij hij een vervanger voorstelt die door de andere huurders en door de verhuurder aanvaard wordt. Als verhuurder kan je opzeggen onder dezelfde voorwaarden als in Brussel.

Een volledige vergelijking van de woninghuurregels in de 3 gewesten vind je op www.biv.be/vergelijking-woninghuurwetgeving-gewesten

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content