© BELGA

Samen naar de rechtbank

Tot hiertoe moesten consumenten individueel een rechtszaak aanspannen. Voortaan zullen zij dat ook in groep kunnen doen.

In ons land is het altijd moeilijk geweest voor consumenten om bij een geschil naar de rechtbank te stappen. Het gaat vaak om beperkte bedragen. Dan is de afweging vlug gemaakt: teveel kosten voor te weinig resultaat. Daar komt nu verandering in: als het wetsontwerp wet geworden is zal het mogelijk zijn een groepsvordering in te stellen. Het kan gaan om slachtoffers die schade hebben geleden (bijvoorbeeld bij een ramp zoals de gasontploffing in Gellingen) of om ontevreden klanten die zich benadeeld voelen.

Via een erkende organisatie

De groepsvordering zal moeten verlopen via een erkende organisatie. Alle rechtszaken zullen geconcentreerd worden bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Daar zal de rechter eerst uitmaken of de zaak ontvankelijk is of niet. De rechter zal dus moeten afwegen of het om een collectief geleden schade gaat. “Twee mensen die 100.000 euro schadevergoeding eisen, dat kan via de gewone weg. Maar 10.000 mensen die elk tien euro kwijt zijn, dat kan via deze vordering tot collectief herstel”, zegt minister van Consumentenzaken, Johan Vande Lanotte. “Dat zijn soms kleine bedragen, die voor veel mensen toch heel wat betekenen.” Hij denkt onder meer aan dubbele opzegpremies bij energieleveranciers die zowel gas als elektriciteit leveren.

Eerst bemiddeling

Ook al verklaart de rechter de zaak ontvankelijk, er komt altijd eerst een verplichte bemiddelingsronde. Pas als die niets oplevert, komt het tot een rechtszaak.

Opt-in/Opt-out

Bij lichamelijke schade wordt gekozen voor een opt-in-systeem. Dit betekent dat iedereen die mee wil genieten van de uitspraak, dat vooraf moet melden. Bij materiële schade kiest de rechter of er gewerkt wordt met opt-in of opt-out. Bij dit laatste moet de gedupeerde uitdrukkelijk melden dat hij niet mee wil procederen.

Meer info: www.test-aankoop.be, persbericht minister Vande Lanotte www.samenaanhetwerk.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content