© Getty Images/iStockphoto

Schenken en nalaten aan een culturele organisatie

Bij onze noorderburen was het afgelopen week de ‘Week van nalaten aan cultuur’. Hoe kan je bij ons nalaten aan een culturele organisatie?

Het Nederlandse landelijk platform ‘Nalaten aan cultuur’ dat van start ging in december 2020 lanceerde de ‘Week van nalaten aan cultuur’, die plaatsvond van 1 tot 5 november 2021. Het platform wil mensen informeren hoe ze (een deel van) hun erfenis kunnen nalaten aan de culturele organisatie van hun keuze en hoe dit juridisch verloopt.

Brussel en Wallonië

Ook bij ons kan je schenken of nalaten aan een culturele organisatie. In Wallonië en Brussel bestaat nog altijd de techniek van het duolegaat. Via deze techniek kan je nalaten aan een goed doel (waaronder culturele organisaties) én aan een verre erfgenaam of vriend die daar normaal veel erfbelasting op betaalt, waardoor hij/zij netto veel meer overhoudt. In deze gewesten wordt een erfenis of schenking aan een goed doel wel nog altijd belast.

Vlaanderen

In Vlaanderen werd het fiscaal voordeel van duolegaten afgeschaft voor overlijdens na 30 juni 2021. Dit geldt ook als je voor die datum al een testament met een duolegaat had opgemaakt. Er kwam wel iets in de plaats: in Vlaanderen betalen goede doelen sinds 1 juli 2021 geen erf- of schenkbelasting meer op giften en legaten die zij ontvangen (vroeger moesten de organisaties 8,5% erfbelasting en 5,5% schenkbelasting betalen).

Meer info en een lijst met erkende organisaties vind je op www.goededoelen.be

Belastingvermindering voor de schenker

Wil je een gift doen aan een erkende (culturele) organisatie, dan kan jij daar ook zelf belastingvermindering voor krijgen als jouw gift meer dan 40 euro bedraagt. Je vindt de lijst met erkende organisaties op de website van de FOD Financiën, www.financien.belgium.be

Partner Content