© Getty Images/iStockphoto

Schenking: 3 jaar wordt 4 jaar in Vlaanderen

Het Vlaams Regeerakkoord is nog niet uitgevoerd, maar we staan toch stil bij een paar opvallende nieuwigheden. Na de afschaffing van de woonbonus, richten we onze blik op de ‘3 jaar termijn bij een schenking’ die een ‘4 jaar termijn’ zal worden.

De driejaartermijn is een fiscale regel en heeft niets te maken met de vraag ‘wie erft wat?’, maar met de vraag: hoeveel belasting betaal je op de schenking? Als je geld schenkt via een handgift of bankgift, dan is die schenking belastingvrij als de schenker niet overlijdt binnen de drie jaar. Overlijdt de schenker wel binnen de drie jaar, dan moet degene die de som kreeg erfbelasting betalen. Bij een overlijden dat voorzien kan worden kan je de erfbelasting vermijden door de schenking alsnog te registreren en het lage schenkingstarief van 3% (rechte lijn) of 7% (anderen) te betalen. Als je die belasting betaald hebt, kan de geschonken som niet meer belast worden in de erfbelasting.

Erfrecht (wie erft wat?) is een federale materie. Hoeveel belasting je op een erfenis of schenking betaalt is regionale materie. De tarieven verschillen dan ook van gewest tot gewest. Maar tot nog toe gold de 3 jaar termijn op dezelfde manier in de 3 gewesten. Sinds de tekst van het Vlaams Regeerakkoord bekend is weten we dat er in Vlaanderen verandering op komst is. De tekst van het Vlaams Regeerakkoord luidt als volgt: We moedigen mensen aan om te opteren voor de fiscaal voordelige en rechtszekere oplossing van de geregistreerde schenking. Voor niet-geregistreerde schenkingen verlengen we de zgn. ‘verdachte periode’ van 3 naar 4 jaar.”

De tekst is nog niet in wetgeving gegoten, dus momenteel geldt nog een termijn van 3 jaar als je een belastingvrije handgift of bankgift wil doen. Maar weet dat er plannen zijn om er 4 jaar van te maken in Vlaanderen.

Wat met de 3 jaar termijn voor onroerende schenkingen?

Ook bij onroerende schenkingen (die per definitie geregistreerde schenkingen zijn) is er een 3 jaar termijn.

De regel is: bij opeenvolgende schenkingen van onroerend goed moet er 3 jaar tussen de schenkingen liggen, zo niet zal de tweede schenking niet belast worden aan het laagste tarief, maar zal er ‘verder geteld’ worden alsof het om één schenking zou gaan. Wie dus wil schenken in schijfjes om zo telkens terug in de laagste tarieven te vallen moet minstens drie jaar tussen elke schenking laten.

En er is nog een opduweffect in Vlaanderen. Als iemand een onroerende schenking deed aan zijn kinderen en binnen de 3 jaar overlijdt, zal de waarde van die onroerende schenking bij de nalatenschap gevoegd worden voor de bepaling van het tarief erfbelasting op de andere onroerende goederen. De eerste onroerende schenking zal niet opnieuw belast worden, maar de erfbelasting op de overige onroerende goederen wel in een hogere schijf duwen.

Zullen deze 3 jaar termijnen ook 4 jaar worden?

In het Regeerakkoord is sprake van ‘niet-geregistreerde schenkingen’. De onroerende schenkingen zijn per definitie geregistreerde schenkingen. Dus waarschijnlijk zal de termijn voor de onroerende schenkingen op 3 jaar blijven. Maar het is sowieso nog wachten op de wetteksten hierover.

De tarieven voor Vlaanderen vind je op www.belastingen.vlaanderen.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content