© Getty Images/iStockphoto

Sneller overleg over de kosten voor kinderen bij echtscheiding

Jan Roodhooft Advocaat

Kan je als gescheiden ouder beslissen om je kind rijlessen te laten nemen? En is de andere ouder dan verplicht mee te betalen? Voortaan zorgt de wet ervoor dat ouders sneller moeten overleggen.

Los van de alimentatie die de ene ouder soms aan de andere moet betalen, moeten beide ex-partners ook bijdragen in de buitengewone kosten van hun kinderen. Die kosten moeten ze delen en daar wringt het schoentje al eens.

Buitengewone kosten

Gewone kosten zijn de gebruikelijke kosten, waarmee je voorziet in het dagelijks onderhoud van je kind, zoals voeding en verblijf. Buitengewone kosten komen voort uit een toevallige of ongewone gebeurtenis. Ze zijn niet begrepen in de onderhoudsbijdrage en komen er dus bovenop. Als je nog een regeling moet treffen over die buitengewone kosten, is het belangrijk om ze zo duidelijk mogelijk te definiëren. Vroeger kon je je daarvoor laten inspireren door de lijsten die bestonden bij sommige rechtbanken. Vandaag is er een koninklijk besluit (van 22 april 2019) dat de buitengewone kosten vastlegt en bepaalt hoe ze moeten worden verrekend. In dat KB staat ook over welke kosten de ouders het vooraf eens moeten zijn.

Een nieuwe lijst

Heet KB deelt de buitengewone kosten op in drie grote categorieën: de kosten die verband houden met de studies (kot, inschrijvingsgeld, meerdaagse schoolactiviteiten, aankoop van informatica-apparatuur, bijlessen, ...), medische kosten (bril, orthodontie, logopedie, kinesitherapie, revalidatie, contactlenzen, orthopedische zolen,...) en kosten die te maken hebben met de persoonlijke ontwikkeling van je kind (lidgeld van een sportclub, basisbenodigdheden en kosten voor kampen en stages in het kader van culturele, sportieve of artistieke activiteiten,...).

Tijdig antwoorden

De nieuwe wet voert wel al de regel in dat je tijdig moet reageren als je ex-partner een buitengewone kost voorstelt. De ouder die voorstelt om die kost te doen, kan het akkoord van de andere ouder vragen via een aangetekende brief, aangetekende mail of fax. Reageert de andere ouder niet binnen 21 dagen vanaf de dag na de verzending, dan wordt hij/zij geacht akkoord te gaan met het voorstel. Komt de vraag tijdens een schoolvakantie van minstens één week of meer, dan wordt die termijn verlengd tot 30 dagen.

Hoeveel elk?

Elke ouder betaalt een percentage van de buitengewone kosten. Dit moet niet noodzakelijk fiftyfifty gebeuren. Als de financiële draagkracht van de ene ouder groter is dan die van de andere, kan een andere verhouding worden vastgelegd. Raken de ouders er niet uit, dan heeft de rechtbank het laatste woord.

Stofferen

Nieuw is ook dat je de overeenkomst over het onderhoudsgeld voor de kinderen moet stofferen. Je moet aangeven hoe je tot dat bedrag komt (en van welke inkomsten je uitgaat). Zo heeft de rechter die nadien een verzoek tot herziening van de onderhoudsbijdrage moet behandelen, zicht op de criteria die de ouders hebben gebruikt om het bedrag te berekenen.

Partner Content