© ISTOCK

Te gek wat je polis allemaal dekt

Je aquarium dat lekt, een barst in je keramische kookplaat, waterdamp tussen je dubbel glas, je kat die brokken maakt, een onhandige kotstudent, een verstrooide Bob... Waanzinnig wat verzekeringen allemaal dekken, zonder dat je het zelf weet!

“Mijn waterbed was lek. Daardoor stond mijn slaapkamer blank: heb je gezien hoe het parket eraan toe is!”, vertelt Virginie. “Ik heb mijn verzekeringsmakelaar gecontacteerd, al koesterde ik eerlijk gezegd niet veel hoop. Maar tot mijn grote verbazing werd de schade vergoed. Ik bleek meer rechten te hebben dan ik dacht. Volgens de bepalingen van mijn contract dekt mijn woonpolis de materiële schade die rechtstreeks wordt veroorzaakt door water omwille van de vloeibare toestand.”

De woonpolis, beter bekend als de brandverzekering, beschermt niet alleen tegen brandschade maar ook tegen waterschade. Dat gaat van insijpeling via het dak tot problemen met verstopte dakgoten, lekken in leidingen en zelfs het overlopen van een was- of vaatwasmachine. Ook de schade die een lekkend aquarium teweegbrengt, is gedekt. Bij de woonpolis gaat het in één op de twee schadegevallen trouwens om waterschade.

Oei, mijn zonnepanelen!

Hoewel 90% van de Belgische huishoudens over een brandverzekering beschikt (in tegenstelling tot een BA auto is die nochtans niet verplicht), weten velen niet wat dat contract precies dekt. Dat kan (mooie) verrassingen opleveren. Enkele voorbeelden.

Stel je voor dat je tijdens het herstellen van je dak een stuk gereedschap op je zonnepanelen laat vallen. Het zal wel geen zeven jaar ongeluk brengen, maar de herstelling en vervanging van de panelen kan wel een flinke duit kosten. Gelukkig treedt in dat geval de waarborg glasbreuk van de woonpolis in werking om de verzekerde schadeloos te stellen. Meestal moet van die som wel een vrijstelling (franchise) worden afgetrokken van ongeveer € 250.

Andere voorbeelden? De garantie glasbreuk dekt nog veel meer dan de ruit van je salon die sneuvelt door een bal of het dakraam dat aan diggelen gaat. Een barst in je keramische kookplaat nadat je er een pan op liet vallen, een barst in het glazen blad van je eettafel of je televisiescherm dat sneuvelt omdat je het hebt geraakt met de steel van je stofzuiger, ook die schade is gedekt.

Vandaag dekt de BA privé-leven ook het gebruik van drones voor recreatieve doeleinden.
Vandaag dekt de BA privé-leven ook het gebruik van drones voor recreatieve doeleinden.© ISTOCK

Bedorven wild

Er bestaat ook een waarborg elektriciteitsrisico, die je in alle brandverzekeringen terugvindt. Die waarborg dekt de schade veroorzaakt door elektriciteit: een defect aan je elektriciteitsinstallatie, een kortsluiting, te veel spanning op het net, een overbelasting, een blikseminslag op het elektriciteitsnet, enz. De waarborg vergoedt schade aan huishoudapparaten en zelfs hun inhoud. Zo vergoeden verzekeraars ook de schade door ontdooiing wanneer je diepvries het begeeft. “Toen we van vakantie terugkwamen, stelden we vast dat de zekeringen waren gesprongen na een hevig onweer”, vertelt Marc. “Alles wat zich in onze diepvries bevond, konden we weggooien. We hebben heel wat jagers in onze familie, er lag dus ook een grote voorraad wild in. Niets daarvan was nog eetbaar. We wisten dat de inhoud van de diepvries gedekt was, hebben foto’s genomen om ze bij het schadedossier te voegen en vervolgens een claim ingediend bij onze verzekeraar. We kregen het verloren voedsel terugbetaald, op de franchise na.” En wat als ook je diepvriezer schade heeft opgelopen? Als hij niet kan worden hersteld of dat te duur blijkt, is het toestel gedekt voor de waarde van een nieuw, gelijkwaardig toestel. Sommige verzekeraars passen wel een waardevermindering van 5 tot 10% toe op toestellen ouder dan 5 jaar.

Damp tussen de ruiten

Soms moeten er zelfs geen glasscherven aan te pas komen om te genieten van de waarborg glasbreuk. Zo betalen verzekeraars ook dubbele beglazing terug die door dampvorming ondoorzichtig is geworden. Dat gebeurt vaak met dakvensters, wanneer waterdamp zich tussen twee ruiten nestelt die niet helemaal waterdicht zijn. Sommige verzekeraars komen echter alleen tussen als de ramen niet meer onder garantie zijn of als ze minder dan 20 jaar oud zijn.

Woonpolis: ook bij agressie

Diefstal is een aanvullende waarborg bij de woon- en brandverzekering. Verzekerden die hun woning tegen diefstal beschermen, genieten een dekking die de goederen terugbetaalt die uit de woning worden ontvreemd evenals de schade die dieven tijdens een inbraak of poging tot inbraak toebrengen. Dat is logisch.

Minder bekend is dat die diefstalgarantie van de woonpolis ook personen vergoedt die het slachtoffer zijn van agressie op straat. “Je bent de laatste voorbereidingen aan het treffen om op vakantie te vertrekken”, geeft PV Verzekeringen als voorbeeld. “Dus ga je nog even langs de bankautomaat om € 300 af te halen. Maar bij het verlaten van de bank rukt een onbekende met geweld je handtas af en vlucht weg. Je bent in shock. Je hebt niet de tijd gehad te reageren, maar gelukkig hou je er enkel een blauwe plek aan je arm aan over.” Nadat je klacht hebt ingediend bij de politie zullen die handtas, de inhoud ervan en de € 300 worden vergoed. Dat proces-verbaal, waarin alles wat gestolen is, wordt vermeld, dient als basis voor de schadeloosstelling. De diefstalverzekering van je woning dekt dus ook diefstallen buiten je huis, tenminste als er agressie mee gemoeid is of als het om diefstal met bedreiging gaat. Een portefeuille die zonder geweld of dwang gestolen wordt, bijvoorbeeld op het terras van een café, zonder dat iemand er iets van merkt, wordt niet vergoed.

Een kleine tip. Bij een diefstal met geweld wordt je gouden halsketting afgerukt. Hoe bepaal je de waarde ervan, die je aan je verzekeraar moet meedelen? Geen probleem als je de aankoopfactuur nog hebt. Maar wat als dat niet zo is? Laat een expertise uitvoeren bij een juwelier, ook als het om oude juwelen gaat. En zorg dat je foto’s van je juwelen hebt of eventueel familiefoto’s (huwelijk, communie) waarop de sieraden te zien zijn. Want hoe vollediger het schadedossier en hoe beter gestoffeerd, hoe sneller alles geregeld zal zijn. Toch staat het de verzekeraar vrij om zelf een expert te sturen om je beweringen na te trekken.

Bob maakt brokken

De familiale verzekering heet vandaag BA privéleven. Ze dekt de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) in het geval de verzekerde of een lid van zijn familie onvrijwillig schade toebrengt aan derden. Een voorbeeld? Je beschadigt een voertuig op de parking van een winkel door er met een winkelwagentje tegenaan te rijden. De BA komt ter hulp en vergoedt ook de schade die kinderen en zelfs gezelschapsdieren aanrichten. Het begrip verantwoordelijkheid wordt erg breed geïnterpreteerd. Als er een dakpan van je woning valt en een geparkeerde auto beschadigt, zal de BA privéleven de kosten aan het koetswerk vergoeden. Dit geldt ook voor je kat die de weg oversteekt en een ongeval veroorzaakt, omdat de bestuurder moet uitwijken.

Te gek wat je polis allemaal dekt
© ISTOCK

De dekking van de BA privéleven is zeer uitgebreid. Er bestaat zelfs een Bob-waarborg. Deze is opgenomen in de algemene voorwaarden van bepaalde verzekeringen BA auto of privéleven. Verschillende verzekeraars bieden deze dekking gratis aan om verantwoord rijgedrag van hun klanten te belonen. Hoe werkt het concreet? Stel, je hebt een glaasje teveel op. Een Bob neemt het stuur over en rijdt je naar huis, maar helaas veroorzaakt hij een ongeval op de terugweg. Is de wagen omnium verzekerd, dan stelt zich geen probleem. Is dit niet het geval dan zijn de kosten ten laste van de eigenaar van het voertuig. De Bob-garantie vangt dat op, mits aftrek van de franchise. Toch moeten er een aantal voorwaarden worden gerespecteerd, zoals bijvoorbeeld wordt gepreciseerd in de algemene voorwaarden van de familiale verzekering van Ethias: ‘De stoffelijke schade bedraagt in hoofdsom minstens € 500 (...)’. En nogal vanzelfsprekend: ‘Bob moet op het moment van het ongeval in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Hij mag zich niet in een toestand van alcoholintoxicatie bevinden die strafbaar is volgens de wet, of in een analoge situatie veroorzaakt door het gebruik van een andere substantie dan alcohol.’

Je kat maakt brokken op het terras van de buren? De BA pribéleven weet raad!
Je kat maakt brokken op het terras van de buren? De BA pribéleven weet raad!© ISTOCK

Lees de kleine lettertjes

Er zijn heel wat verzekeringsmaatschappijen actief op de Belgische markt, allemaal met hun eigen algemene voorwaarden, die netjes staan opgelijst in het verzekeringscontract dat je hebt onderschreven. Hoe vind je daar je weg in? Het beste advies is om bij een schadegeval die algemene voorwaarden goed uit te pluizen, ook al is dit een vervelende klus. Misschien vind je er wel het antwoord op je specifieke schadegeval in terug. Alles is immers logisch omschreven. Neem vervolgens contact op met je makelaar of rechtstreeks met je verzekeringsmaatschappij om het schadedossier te finaliseren. Op die manier ben je al vooraf op de hoogte van de dekkingen, en die zijn soms zo verrassend dat je niet moet twijfelen om een dossier te openen. Een allerlaatste voorbeeld om dat te illustreren? Sinds kort kent de familiale polis een gratis uitbreiding: het betreft ‘het gebruik van drones met een startgewicht tot 1 kg voor recreatieve doeleinden in het Belgische luchtruim’, zoals verzekeraar Vivium het verwoordt. Als je de controle over dit vliegende object, een drone dus, verliest en hij ploft neer op de barbecue van je buurman, is de schade wel degelijk gedekt. Zelfs als de barbecue omvalt en het vuur het gloednieuwe houten terras van je buur in lichterlaaie zet. Verrassend niet?

Zelfs het studentenkot

Een woonpolis dekt ook andere goederen dan die welke in de hoofdverblijfplaats aanwezig zijn: dat gaat van het vakantiehuisje tot een lokaal dat je huurt voor een familiefeest. Er geldt wel één voorwaarde: je moet het bestaan ervan vooraf aan je verzekeringsmaatschappij melden.

Een ander weetje: gaan je kinderen op kot en wil je daar een aparte verzekering voor afsluiten? Dat hoeft niet! De meeste brandverzekeringen bieden een aanvullende garantie voor de schade die een kotstudent veroorzaakt. En als je een diefstalverzekering voor je woning afsluit, wordt de dekking vaak uitgebreid naar de studentenkamer die je huurt. De meeste brandverzekeringen bevatten bovendien een bijkomende waarborg die de verantwoordelijkheid van de kotstudent tegenover derden, zijn huurdersverantwoordelijkheid, maar ook diefstal van zijn persoonlijke spullen dekt.

Partner Content