Twee maatregelen voor betere gezondheidszorg zelfstandigen

Twee discriminaties die zelfstandigen troffen op het vlak van gezondheidszorg worden weggewerkt. Met terugwerkende kracht!

De ‘inhaalbeweging’ die zelfstandigen maken op het vlak van sociale zekerheid is al heel wat jaren aan de gang. Maar er wordt naar een hogere versnelling geschakeld. De sociale uitkeringen komen meer en meer in de buurt van die van loontrekkenden, wat het sociaal statuut van zelfstandigen alvast wat aantrekkelijker moet maken.

Ondersteuning via dienstencheques, ouderschapsverlof, een systeem van vervanging wanneer de zelfstandige tijdelijk ongeschikt is, verdeling van de bijdragen binnen het koppel,... Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO’s en Zelfstandigen heeft zelfs een “Familieplan” ontworpen voor de zelfstandige. Het plan is in werking getreden op 1 januari 2010 en had tot doel om het privé- en beroepsleven van zelfstandigen beter op mekaar af te stemmen, meer bepaald wanneer zich een bepaald familiaal probleem zou voordoen.

We schrijven mei 2012: de Ministerraad keurt het koninklijk besluit goed dat twee verbeteringen aanbrengt aan het zelfstandigenstatuut. De maatregelen voorgesteld door minister van Gezondheid en Sociale Zaken, Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Familiezaken, Philippe Courard, schaffen twee discriminaties af die zelfstandigen troffen inzake gezondheidszorg:

1. De eerste maatregel betreft de gepensioneerde zelfstandigen. Tothiertoe kreeg een zelfstandige die zijn beroepsactiviteit stopzette een attest van het Riziv, dat ervoor zorgde dat hij zijn recht op gezondheidszorg kon behouden. De gepensioneerde zelfstandige die nog een bepaalde activiteit verderzette, moest sociale bijdragen blijven betalen als hij wou verder genieten van de terugbetaling van gezondheidskosten. De nieuwe maatregel maakt komaf met dit onderscheid: of de zelfstandige nog actief is of niet, eenmaal met pensioen krijgt hij van het Riziv het attest dat zijn rechten op het vlak van gezondheid waarborgt.

2. De tweede maatregel is heel welkom bij de zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken omdat ze tijdelijk moeten zorgen voor een familielid dat zwaar ziek is. Tothiertoe kregen zelfstandigen voor deze periode geen bewijs van bijdragestorting, zodat hun rechten op gezondheidszorg niet gewaarborgd waren. Voortaan zal deze periode van onderbreking geacht worden gedekt te zijn door socialezekerheidsbijdragen, waardoor het recht op gezondheidszorg gewaarborgd is.

Goed nieuws: het koninklijk besluit zal retroactief in werking treden op 1 januari 2010, dit is de datum dat het “Familieplan” gestart is.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content