U bent verhuurder en zegt het huurcontract op, zonder vermelding van reden

U kunt als verhuurder een huurcontract op lange termijn (9 jaar) opzeggen zonder u te moeten rechtvaardigen,op het einde van de eerste of tweede periode van 3 jaar. Dit op voorwaarde dat u een opzeggingstermijn van 6 maanden respecteert.

U kunt als verhuurder een huurcontract op lange termijn (9 jaar) opzeggen zonder u te moeten rechtvaardigen,op het einde van de eerste of tweede periode van 3 jaar. Dit op voorwaarde dat u een opzeggingstermijn van 6 maanden respecteert.. U moet de huurder dan wel een schadevergoeding betalen: 9 maanden huur als u het contract in de eerste periode van drie jaar opzegt, 6 maanden in de tweede periode van drie jaar. Nadien bent u geen vergoeding meer verschuldigd. Als de huurder gehuwd of wettelijk samenwonend is, moet u beide partners een aangetekende brief sturen!

MODELBRIEF

Aangetekend

Uw naam en adres Naam en adres huurder Plaats en datum

Betreft: Opzegging huurcontract

Geachte,

Conform de wet op de woninghuur deel ik u mee dat ik de huurovereenkomst opzeg die ik met u heb gesloten op .... (datum) die betrekking heeft op de woning/het appartement gelegen te .... (adres). De opzeggingstermijn bedraagt .... maanden en gaat in op ....(datum), om te eindigen op .... (datum).

Eventueel: Aangezien ik de overeenkomst opzeg voor het einde van de .... (eerste /tweede) periode van 3 jaar, ben ik u een vergoeding verschuldigd van ....(9/6) maanden huur.

Of: Gezien het feit dat ik de overeenkomst opzeg na de tweede periode van 3 jaar, ben ik u geen vergoeding verschuldigd.

Hoogachtend,

Handtekening

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content