U vraagt uw verhuurder om herstellingen uit te voeren

Bepaalde herstellingen aan een woning moeten uitgevoerd worden door de verhuurder. Hoe brengt u deze op de hoogte van de tekorten aan de woning?

Wie bepaalde kosten moet dragen, de verhuurder of de huurder, is niet altijd duidelijk. De wet geeft weliswaar bij wijze van voorbeeld een lijst van werkzaamheden die ten laste van de huurder of van de verhuurder zijn (artikel 1754, 1755 en 1756 van het Burgerlijk Wetboek) maar de partijen kunnen bij het afsluiten van het huurcontract (of nadien) een andere verdeling van de kosten overeenkomen. Bij een geschil kunt u de vrederechter om bemiddeling vragen maar voor het zover komt, kunt u de onderstaande modelbrief gebruiken.

MODELBRIEF

Aangetekend

Uw naam en adres

Naam en adres verhuurder

Plaats en datum

Betreft: herstellingen aan de woning.... (adres)

Geachte,

Ik bracht u reeds telefonisch op de hoogte van de mankementen aan de door mij gehuurde woning. Met dit schrijven laat ik u weten dat zich volgende herstellingen opdringen:.... (gedetailleerde beschrijving van de gebreken die u hebt vastgesteld).

Mag ik op uw bereidheid en goede zorgen rekenen om de hiervoor opgesomde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. Mag ik u eveneens vragen mij te contacteren om uw standpunt hieromtrent te laten weten.

Dit schrijven geldt als ingebrekestelling vermits de wet dit als zodanig vereist.

Hoogachtend,

Handtekening

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content