Uw bestelling werd niet geleverd

Stuur een nalatige verkoper dan een aangetekende brief om hem eraan te herinneren dat hij een fout begaat als hij de afgesproken leveringstermijn niet naleeft of om een redelijke leveringsdatum te bepalen als er niets was afgesproken.

U hebt al vier keer gebeld om te vragen wanneer de nieuwe zetel die u hebt gekocht nu eindelijk wordt geleverd? Stuur de nalatige verkoper dan een aangetekende brief om hem eraan te herinneren dat hij een fout begaat als hij de afgesproken leveringstermijn niet naleeft of om een redelijke leveringsdatum te bepalen als er niets was afgesproken.

MODELBRIEF

Aangetekend

Uw naam en adres

Naam en adres verkoper

Plaats en datum

Betreft:. (aankoop/ bestelbon/ ondertekende offerte van product x – refertenummer)

Geachte,

1. Er was een leveringsdatum of -termijn afgesproken Op .... (datum) kocht ik een toestel dat zou geleverd worden binnen een termijn van ... dagen, dus tegen .... (datum). Deze datum is verstreken en ik ontving nog niets. Op grond van de overeengekomen leveringsvoorwaarden aan ik u aan om het toestel binnen de .... ( dagen, weken) te leveren.

2 – Er was geen leveringsdatum of -termijn afgesproken Op .... (datum) kocht ik bij u ....(naam toestel). Bij de bestelling werd er geen leveringstermijn en evenmin een leveringsdatum overeengekomen. Volgens het burgerlijk wetboek bent u dan ook verplicht om het apparaat te leveren hetzij onmiddellijk of minstens binnen een redelijke termijn zoals die bepaald is door de gebruiken in uw sector. Ik stel vast dat de redelijke termijn al lang is verstreken.

In beide gevallen: Ik maak hierbij voorbehoud voor schadevergoeding wegens eventuele verdere vertraging in de levering en wegens de gebruiksderving die ik reeds geleden heb. Ik schrijf deze brief onder voorbehoud van al mijn rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

Hoogachtend,

Handtekening

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content