© Getty Images/Maskot

Uw pensioenbrieven nu ook in de eBOX

Plusmagazine.be Onlineredactie

U vindt dus vanaf nu al uw pensioenbriefwisseling ook in uw eBox, de digitale brievenbus van de overheid. Het voordeel? Alle briefwisseling van overheidsinstellingen (FOD Financiën, FOD Justitie, Instellingen van de Sociale Zekerheid, lokale overheden, ...) zit voortaan samen.

Wat is de eBox burger precies?

De eBox burger is de digitale postbus voor overheidsdocumenten. Verschillende openbare instellingen, waaronder nu dus ook de FPD en het RSVZ, maken er hun documenten beschikbaar voor de burger. U kunt zo uw documenten raadplegen via het My e-box portaalof via de toepassingen van partners zoals Doccle, KBC mobile, bpost bank, ...

Als fundamentele applicatie van het Belgische e-government is het voor mypension.be van groot belang om ook de pensioenbrieven ter beschikking te stellen via de eBox.

Maar ongeacht welke keuze u gemaakt hebt voor de eBox, mypension.be blijft ook de bestaande manieren om de documenten te versturen voorlopig behouden:

? Als u uw e-mailadres geregistreerd hebt op mypension.be, dan blijft u uw meldingen van mypension.be nog ontvangen.

? Als u uw e-mailadres niet geregistreerd hebt op mypension.be, dan blijft u uw documenten op papier ontvangen.

Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen: ‘De integratie van mypension.be in de eBox kadert in onze continue wens om de dienstverlening aan de burger te verbeteren door de toegang tot zijn overheidsdocumenten te vereenvoudigen en dit in het bijzonder voor onze ouderen. Ik ben blij dat de documenten van de Federale Pensioendienst altijd en zonder tijdsbeperking kunnen worden geraadpleegd.’

Partner Content