© Getty Images/iStockphoto

(Ver)kopen, (ver)huren,... hoe verloopt dat vandaag?

Je koopakte moet getekend worden. Je huis staat te koop en je wil kandidaat-kopers rondleiden. Je huurt en er moet een herstelling gebeuren. Hoe verloopt dat allemaal in deze coronatijden?

Alles is anders dan anders... Maar wat als jij net op het punt stond om kandidaat-kopers rond te leiden in het huis dat je te koop hebt gesteld? Mag dat nog? Of wat als je net je handtekening onder een voorlopige verkoopovereenkomst (compromis) ging zetten? Of je bent al een stapje verder en je zou een van de dagen je verkoopakte willen tekenen bij de notaris? Of je huurt een woning en er is plots een dringende herstelling nodig. Gebeurt die nog?

1. Mag je kandidaat-kopers of -huurders in je huis laten?

Twee weken geleden was het antwoord op die vraag nog anders dan vandaag. Toen werd gezegd dat je geen groepen mocht ontvangen in je huis (samenscholingsverbod), maar dat je wel één of twee kandidaat-kopers mocht rondleiden, mits afstand van elkaar te respecteren. Vandaag zijn de maatregelen verstrengd. Op basis van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad bekend maakte vrijdag 27 maart, formuleerde het Agentschap Wonen Vlaanderen een aantal richtlijnen. Het uitgangspunt is het vermijden van alle niet-essentiële verplaatsingen en het zoveel mogelijk vermijden van fysiek contact. (Noodzakelijk zijn: woon-werkverkeer, dokter, winkel, bankautomaat, tankstation, hulp aan kwetsbare personen). Kandidaat-kopers of huurders die zich naar jouw huis begeven, maken een niet noodzakelijke verplaatsing. Verder staat in de richtlijn dat huisbezoeken van vastgoedmakelaars of bezichtigingen van verhuurde woningen verboden zijn.

Je kan het huisbezoek best uitstellen of overwegen om de kopers of huurders virtueel rond te leiden in je huis. Er zijn ook vastgoedmakelaars die gebruik maken van technologie om kandidaat-kopers virtueel rond te leiden. (meer info en laatste update: www.wonenvlaanderen.be)

2. Wat als je net een compromis of verkoopakte ging tekenen?

Op de website van de Federatie van notarissen vind je een aantal antwoorden en richtlijnen in verband met de corona-maatregelen. Je kan de voorlopige verkoopovereenkomst (compromis) niet meer tekenen op het notariskantoor zelf. Dit kan enkel nog via briefwisseling. Neem contact op met je notariskantoor om te overleggen hoe je best tewerk gaat. En stel dat het tekenen van de akte wordt uitgesteld, dan rijst de vraag of je nog dezelfde kredietvoorwaarden krijgt bij de bank. In overleg met de koepelorganisatie Febelfin staan de kredietinstellingen toe dat de kredietvoorwaarden met 2 maanden verlengd worden. Neem contact met je dossierbeheerder bij de bank om na te gaan of die verlenging bij jou kan toegepast worden. (Bron: Notaris.be)

3. Wat als je huurt en er is een dringende herstelling nodig?

Ook nu moeten dringende herstellingen of herstellingen die verdere schade aan de huurwoning kunnen veroorzaken nog uitgevoerd worden. Die herstellingen kunnen (afhankelijk van hoe ‘zwaar’ de herstelling is) ten laste van de huurder of de verhuurder zijn.

Andere onderhouds- en herstellingswerken moeten uitgesteld worden als ze niet door de huurder zelf uitgevoerd kunnen worden of als er geen werklieden beschikbaar zijn.

Partner Content