Vlaamse regering harmoniseert sociale huurprijzen

De Vlaamse regering past de huurprijzen voor sociale woningen aan. Wie oorspronkelijk huurde via een sociaal verhuurkantoor betaalt vanaf 1 januari 2024 minder, wie via een sociale huisvestingsmaatschappij huurt betaalt wat meer. Volgens minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) komen de huurprijzen zo meer in lijn met de kwaliteit van de woning en het inkomen.

Sinds 1 juli telt Vlaanderen 41 woonmaatschappijen, het resultaat van een fusie tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale koopmaatschappijen en sociale verhuurkantoren. Maar het prijsverschil tussen woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren is daarmee niet weggewerkt.

De huurprijzen liggen bij die laatsten hoger, in verhouding vooral voor mensen met een lager inkomen. Dat komt door een verschillende berekeningswijze: bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werd rekening gehouden met inkomen, gezin en de kwaliteit van de woning, wat leidde tot een sociale korting. Bij de sociale verhuurkantoren – waarbij de woonmaatschappij woningen van de private markt verhuurde – werd de prijs bepaald in overleg met de eigenaar, waarna die een huursubidie kreeg, afhankelijk van het inkomen.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele wil de systemen nu harmoniseren. De huur voor de voormalige huurders van de sociale verhuurkantoren daalt, en wordt gecompenseerd door een hogere huur van de andere huurders. Diependaele spreekt van een “solidariteitsbijdrage”. Concreet zullen 150.000 huurders vanaf 1 januari 2024 gemiddeld 6 euro per maand meer betalen. De overige 13.000 betalen daardoor gemiddeld 50 euro per maand minder. De aanpassing geldt voor alle bestaande en nieuwe huurcontracten. De gemiddelde sociale huurder in Vlaanderen betaalt elke maand 341 euro, de mediaan ligt op 284 euro.

In een aantal ‘voorkeursgemeenten’ krijgen sociale huurders nu al een hogere huursubsidie. In die gemeenten wordt die subsidie met nog eens gemiddeld 10 euro extra opgetrokken, waardoor de gemiddelde prijsdaling op 60 euro komt te liggen. Het gaat om gebieden rond de Vlaamse centrumsteden en Brussel, waar de huurprijzen sowieso al hoger liggen.

De hele oefening is budgetneutraal, verzekert Diependaele. “Met de ingrepen die we nu doen, garanderen we de betaalbaarheid van sociaal wonen, een betere spreiding van de lasten, en zorgen we er tegelijk voor dat op vlak van begroting dit een evenwichtige oefening is voor Vlaanderen”, klinkt het.

Partner Content