© getty images

Vlot je pensioen aanvragen

Van eens denken aan je pensioen tot de eerste uitbetaling, daar gaat wat tijd overheen. We over-lopen stap voor stap hoe je concreet je pensioen- aanvraag kan voorbereiden en aanvragen, met mypension.be als leidraad.

Via mypension.be, de online toepassing van de Pensioendienst, RSVZ en Sigedis, kan je als je werkt of een tijd gewerkt hebt in België bekijken hoeveel pensioen je zal krijgen en de invloed van bepaalde loopbaankeuzes checken. De site is een succes. In 2022 telde hij 2.777.889 bezoekers.

“Toch blijft het belangrijk om toekomstig gepensioneerden aan te sporen op tijd een kijkje te nemen”, vindt Giselda Curvers van de Pensioendienst. “Want op een bepaald moment is het tijd om effectief je pensioen aan te vragen. Dat kan ten vroegste één jaar voor je geplande vervroegde pensioendatum en ten laatste één maand voor die datum. Hoe later je je aanvraag indient, hoe moeilijker het wordt om je pensioendossier tijdig af te ronden. We spreken hier wel degelijk over je vervroegde pensioendatum, want als je tot je wettelijke pensioenleeftijd werkt (nu 65 jaar, 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030), dan hoef je geen aanvraag te doen en start de Pensioendienst de aanvraag op.”

80% van de mensen raadpleegt minstens twee jaar voor hun pensioen mypension.be Bron: Federale Pensioendienst

DE VOORBEREIDING

1 Check je loopbaangegevens

“Het moment dat je effectief een aanvraag doet, zeg je eigenlijk: ik ga met pensioen. Dat is een mentale kwestie”, weet Giselda Curvers. “Mypension.be helpt je met het voorbereiden van dat moment. Een eerste stap is dan ook dat je op de site de rubriek ‘Mijn pensioenloopbaan’ controleert. Zeker vanaf 55 jaar ongeveer, maar eigenlijk kan je best doorheen heel je loopbaan geregeld mypension.be checken. Let daarbij op periodes die leeg zijn. Klopt dat? Heb je die periode niet gewerkt? Was dat omdat je voor kinderen jonger dan zes hebt gezorgd? Dan kunnen er, onder bepaalde voorwaarden, een aantal jaren meetellen voor je vervroegd pensioen (niet voor de pensioenberekening). Of heb je in het buitenland gewerkt en ontbreken die gegevens? Geef dit dan zo snel mogelijk door via ‘Meld uw ontbrekende gegevens’. Wees zo specifiek mogelijk. Hoe completer en juister je gegevens zijn, hoe sneller je pensioenaanvraag in orde komt.”

2 Maak simulaties

“Een tweede stap is: kijk naar je pensioenbedrag”, gaat Giselda Curvers verder. “Je kan een aantal simulaties maken, zoals bijvoorbeeld een latere datum ingeven dan je vroegst mogelijke datum en zien welk effect dit heeft. Vaak willen koppels op hetzelfde moment met pensioen gaan. Krijg je enkel je wettelijke pensioendatum te zien, dan betekent dit dat je niet aan de voorwaarden voldoet om vervroegd met pensioen te kunnen.”

Let op! mypension.be toont je loopbaangegevens zoals ze gebruikt worden voor je pensioen. Nood aan meer details? Kijk dan eens op mycareer.be. Daar zie je je loopbaan zoals je ze gepresteerd hebt. Alle wijzigingen die je op mycareer.be doorgeeft, worden automatisch verwerkt in mypension.be.

DE AANVRAAG

En dan is het moment van je aanvraag aangebroken. Hier vallen een aantal nieuwigheden te vermelden. Vroeger werd je als je via mypension.be je pensioen wilde aanvragen in feite doorverwezen naar een ander portaal, dat er totaal anders uitzag. Vandaag is de pensioenaanvraag geïntegreerd in mypension.be en wordt alles rond pensioenen (informatie, ramingen, aanvraag tot volgende betaling) aan-geboden op één platform.

“Bedoeling van de aanpassingen is vooral om de aanvraag niet meer louter administratief te laten verlopen”, licht Giselda Curvers toe. “De aanpak is menselijker geworden. We willen de kandidaat-gepensioneerde beter begeleiden en informeren, zodat hij een onderbouwde keuze kan maken. Zo word je er in de loop van je aanvraag bijvoorbeeld op gewezen dat, als je kiest voor een vervroegd pensioen, ook je aanvullend pensioen vervroegd wordt uitbetaald! Dit heeft gevolgen voor het bedrag van je aanvullend pensioen, maar ook voor het belastingtarief. Bespreek dit met je verzekeraar of je pensioenfonds, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.”

“We willen mensen ook informeren over de stappen na hun aanvraag. Vroeger wist je niets van het vervolg als je je aanvraag online deed.”

Als je klikt op ‘Start mijn aanvraag’ krijg je bovenstaand scherm te zien. We overlopen de stappen.

Vlot je pensioen aanvragen

1 Voorwaarden voor je aanvraag

Je krijgt meteen informatie over het moment waarop je je vervroegd pensioen kan aanvragen en wordt gewaarschuwd dat bij de start van je pensioen ook je aanvullend pensioen zal worden uitbetaald. Dit wordt later nog herhaald in een volgend scherm, waar je meer informatie krijgt over de uitbetaling van je aanvullend pensioen.

Klik je op ‘Volgende stap’, dan krijg je een extra scherm met de voorwaarden voor een vervroegd pensioen. Je krijgt ook een ‘geschatte vervroegde datum’. Waarom geschat? Omdat het kan dat je loopbaangegevens niet volledig of niet correct zijn (je hebt bv. een jaar gewerkt dat niet is opgenomen in je loopbaangegevens), waardoor je échte ‘vervroegde datum’ op een ander moment kan liggen. De Pensioendienst vraagt om je pensioenaanvraag pas in te dienen als je zeker bent dat er geen loopbaangegevens ontbreken.

2 Je pensioendatum kiezen

Ook hier wordt de info van de raming gebruikt. Je krijgt weer je vroegste pensioendatum te zien, waarna je zelf je datum kiest of op ‘zo vroeg mogelijk’ klikt.

3 & 4 Rekeningnummer en gegevens

Je rekeningnummer doorgeven is verplicht. Je moet ook je contactgegevens doorgeven, waarbij minstens één telefoonnummer verplicht is, je mailadres doorgeven is niet verplicht. Geef je dat toch door, dan krijg je voor elke communicatie een notificatiemailtje, waarna je het document kan lezen op mypension.be, in je eBOX of Burgerprofiel (Vlaanderen).

5 Controleer je aanvraag

Je krijgt nog eens een samenvatting van je aanvraag en een uitleg over de volgende stap: de pensioenbeslissing. De aanvraag is polyvalent. Doe jij je aanvraag voor een rustpensioen, dan zullen de pensioendiensten ook meteen onderzoeken of je bijvoorbeeld in aanmerking komt voor een pensioen als gescheiden partner, enz.

NA DE AANVRAAG, DE PENSIOENBESLISSING

“Gemiddeld verlopen er vier maanden tussen je pensioenaanvraag en de pensioenbeslissing”, legt Giselda Curvers uit. “Zeker in het geval van een gemengde loopbaan en loopbaanperiodes in het buitenland kan de wachttijd oplopen. Daarom is het belangrijk om je loopbaan al voor je pensioen helemaal in orde te laten zetten.”

GEMENGDE LOOPBAAN. Het bedrag dat je op mypension.be ziet is een globaal geraamd bedrag. Heb je een gemengde loopbaan, bijvoorbeeld deels als zelfstandige en deels als loontrekkende, dan worden de ramingen online samengeteld en krijg je één bedrag te zien. Maar eens jij je pensioenaanvraag hebt gedaan, wordt jouw definitieve bedrag door elke dienst afzonderlijk berekend en krijg je twee pensioenbeslissingen, één voor je pensioen als zelfstandige en één voor je pensioen als loontrekkende. De Pensioendienst betaalt jou wel één enkel, samengeteld bedrag uit.

STOPPEN MET WERKEN. Heb jij je pensioen aangevraagd vóór je wettelijke pensioenleeftijd, dus op een vervroegde datum? Dan krijg je bij je pensioenbeslissing ook een formulier om aan te geven dat je stopt met werken of dat je zal werken binnen de toegelaten grenzen. Krijgt de Pensioendienst dit formulier niet terug, dan wordt je pensioen niet uitbetaald!

VAN BRUTO NAAR NETTO. De pensioenbeslissing die jij ontvangt, vermeldt brutobedragen. Maar kort voor de eerste uitbetaling van je pensioen ontvang je van de Pensioendienst een brief waarbij je zicht krijgt op je totale nettopensioen.

Partner Content