© getty images

Wanneer verjaart een factuur?

Na het verstrijken van een bepaalde periode ben je niet meer verplicht een schuld te betalen.

Ik heb een rekening ontvangen voor een medisch onderzoek uit 2019. Moet ik die, zolang na datum, nog betalen, vraagt een lezeres zich af.

Controleer bij twijfel eerst even je bankafschriften. Via je online rekening of app kan je makkelijk een betaling opzoeken door een trefwoord of een bedrag in te tikken. Is de factuur al betaald, dan kan je dit als bewijs naar de schuldeiser zenden.

Verjaring.

Daarnaast bepaalt artikel 2219 van het Burgerlijk Wetboek dat een onbetaalde factuur na een bepaalde termijn niet meer kan worden gevorderd. Betaal je toch, omdat je de goederen of diensten alsnog wil vergoeden, dan mag dat natuurlijk. Maar weet dat een verjaarde factuur betalen gelijkstaat met ze aanvaarden. De verjaringstermijn wordt dan automatisch gewist en je kan achteraf niet meer vragen om de aanvaarding terug te draaien, d.w.z. terugbetaling te eisen.

Volgens dezelfde logica vervalt de verjaringstermijn van een factuur als je ze impliciet aanvaardt, bv. als je schriftelijk uitleg vraagt over de factuur, een deel ervan betaalt of als je om uitstel of spreiding van de betaling verzoekt. Om deze valkuil te vermijden, en de verjaring niet ongewenst op te heffen, raadt Test-Aankoop/Budget en Recht aan om volgend zinnetje aan je correspondentie toe te voegen: ‘Dit schrijven gebeurt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige bekentenis’. Zo voorkom je dat de schuldeiser je brief als een vorm van erkenning ziet.

Welke termijn?

Alle facturen voor persoonlijke vorderingen verjaren na 10 jaar. Voor alle zakelijke vorderingen (zoals eigendomsrecht op onroerend goed) geldt een verjaringstermijn van 30 jaar. Dit betekent dat een onbetaalde rekening bij de dierenarts, garagist, elektricien, loodgieter en zelfs je lidmaatschap bij de fitnessclub pas na 10 jaar verjaren. Dat is de algemene regel. Maar voor particulieren heeft de wet enkele specifieke termijnen ingevoerd:

  • 6 maanden voor hotel- en restaurantkosten
  • 1 jaar voor de verkoop van goederen door een handelaar (voeding, kleding)
  • 1 jaar voor deurwaarderskosten
  • 2 jaar voor dokters- en ziekenhuiskosten
  • 5 jaar voor water, energie, telecom
  • 5 jaar voor lonen van advocaten en experts
  • 5 jaar voor btw en voor belastingen.

Hoe je recht op verjaring laten gelden?

Door een aangetekende brief te sturen met vermelding van de aard en de referenties van de factuur, waarin je aangeeft dat je, gezien de verjaringstermijn in burgerlijke zaken, meent dat je deze factuur niet meer moet betalen. Blijft de zaak toch aanslepen, neem dan contact op met de consumentenombudsdienst op 02 702 52 00 of via https://consumentenombudsdienst.be/nl

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content