© BELGA

Wat als je je vergist bij een overschrijving?

Als je per vergissing geld naar een verkeerde rekening overschrijft of een verkeerd bedrag ingeeft, kan je die fout dan nog rechtzetten?

In deze digitale tijden kan er al eens wat mislopen. Een confidentieel sms’je naar de verkeerde persoon sturen, bezorgt je rode oortjes, maar je verliest er geen geld mee. Als je een overschrijving verkeerd uitvoert, kan dat wel financiële gevolgen hebben.

Verkeerd nummer

Aan papieren facturen hangt vaak nog een klassiek overschrijvingsformulier vast met een voorgedrukt nummer. Nu we steeds meer elektronisch betalen, tik je dit nummer al eens zelf in, wat tot fouten kan leiden. “Toch gebeuren hier weinig ongelukken mee. Niet elke cijfercombinatie komt overeen met een rekeningnummer. De kans dat je toevallig een ander rekeningnummer intikt is dan ook erg klein”, zegt Isabelle Marchard van Felbelfin.

“De laatste twee cijfers van je rekeningnummer – het controlegetal – staan in een wiskundige verhouding tot de eerste tien. “Je zal dus bijna altijd een foutmelding krijgen wanneer die verhouding niet klopt. Dit geldt ook voor de gestructureerde mededeling. Die verschillende controle-elementen moeten een foutieve overschrijving vermijden.” Stuur je een overschrijving naar een rekeningnummer dat is afgesloten, dan krijg je ook een foutmelding of wordt het geld terug op je rekening gestort.

Verkeerd bedrag

Erger is het als je een verkeerd – lees: hoger – bedrag intikt. Een nulletje teveel betekent al meteen maal tien. Ook hier worden missers beperkt omdat de meeste banken met een kaartlezer werken en je via dit toestel het bedrag van je overschrijving nog eens moet bevestigen. Maar ook bij andere systemen wordt op het einde van het proces een bevestiging gevraagd.

Onherroepelijk

Ligt de fout bij de bank, dan kan je je geld terugeisen. “Maar in andere gevallen geldt betaald als betaald”, zegt Isabelle Marchand. “Juridisch is zo’n opdracht onherroepelijk. Hij kan dus niet worden geannuleerd. Daarom raden wij aan om bij elke overschrijving de naam van de begunstigde voluit in te vullen, zodat je steeds kan aantonen dat de betaling voor die bepaalde persoon bestemd was en je de overschrijving te goeder trouw hebt ingevuld.”

Bij een fout onbekend rekeningnummer kan je je bank vragen aan wie het nummer toebehoort en deze persoon of organisatie contacteren om je geld terug te vragen. Ook bij een verkeerd bedrag of rekeningnummer contacteer je de tegenpartij rechtstreeks. Weigert die het geld terug te geven, dan kan je nog altijd naar de rechtbank stappen op grond van een onverschuldigde betaling. Want wie iets gekregen heeft dat hem niet verschuldigd is, moet dit terugbetalen. Zorg ervoor dat je de nodige bewijzen hebt, zoals bankafschriften, die jouw betaling op dit nummer bevestigen.

Partner Content