© Getty Images

Wat brengt 2020 voor jouw verzekeringen?

Welke veranderingen brengt 2020 op het vlak van verzekeringen? Worden de tarieven aangepast op 1 januari?

In een persbericht wijst Assuralia (de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen) erop dat de voorwaarden van verzekeringscontracten niet stelselmatig herzien worden op 1 januari: iedere verzekeringsonderneming is vrij om te bepalen of en wanneer (tarief)wijzigingen aan de orde zijn, daar de consument over te informeren en hem de vrijheid te laten om die voorwaarden te vergelijken met die van andere verzekeraars.

Verplichte rookmelders

Vlaanderen veralgemeent de verplichtingom woningen uit te rusten met rookmelders, met een minimum van één per verdieping. De verplichting gold al voor nieuwe woningen gebouwd met een stedenbouwkundige vergunning, huurwoningen en studentenkamers. Vanaf 1 januari 2020 moet ook een woning waarin de eigenaar zelf woont over de nodige rookmelders beschikken. In Wallonië gold een dergelijke verplichting al en in Brussel moeten deze melders alleen in huurwoningen worden aangebracht. Je vindt meer informatie op www.wonenvlaanderen.be.

Geen belastingvoordeel meer voor levensverzekeringen als waarborg voor hypothecaire lening

Door de woonbonus kon je met de kapitaalaflossingen en de intresten van je lening plus de premies van de bijbehorende schuldsaldoverzekering een belastingvermindering krijgen van 40 % op een bedrag van maximaal ? 2 280 euro de eerste 10 jaar en op maximaal ? 1 520 daarna. Maar met de afschaffing van de Vlaamse woonbonus op 1 januari vervalt vanaf die datum ook het specifieke belastingvoordeel op de levensverzekeringen die een waarborg vormen voor nieuwe leningen ter financiering van de enige woning.

Plafond pensioensparen en langetermijnsparen

Pensioensparen kan je doen bij de bank (pensioenspaarrekening) of bij een verzekeraar (pensioenspaarverzekering). Je stort elk jaar een maximumbedrag (of minder) waarvan je een deel fiscaal recupereert. Vandaag heb je 2 mogelijkheden: ofwel recupereer je 30% (en je spaart iets minder), ofwel recupereer je 25% (dan mag je een hoger bedrag storten). Voor 2019 kon je ofwel 980 euro storten en 30% fiscaal recupereren, ofwel 1.260 euro storten en 25% fiscaal recupereren. De maximumbedragen voor 2020 zijn nog niet bekend omdat het indexcijfer voor de maand december nog niet gekend is.

Het maximumbedrag voor het langetermijnsparen is afhankelijk van je beroepsinkomen en bedroeg maximaal 2.350 euro voor 2019. Ook dit maximumbedrag is nog niet gekend voor 2020. Het belastingvoordeel uit het langetermijnsparen via een levensverzekering zal meestal beperkt zijn als je een hypothecair krediet hebt lopen.

Partner Content