© Getty Images/iStockphoto

Wat loop je allemaal mis als je stopt met werken voor je 65?

Vroeger stoppen met werken heeft geen al te grote invloed op je pensioenbedrag, hoor je wel eens zeggen. Maar de financiële impact reikt veel verder dan je denkt. En dat is toch wel even schrikken.

Vandaag kan je met wettelijk pensioen op 65 jaar. Die leeftijd wordt opgetrokken naar 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030. Het maakt daarbij niet uit hoeveel jaren je hebt gewerkt. Anders is het als je vervroegd met pensioen gaat: als je met andere woorden stopt voor je 65 bent en toch een – weliswaar niet volledig – pensioen wil opstrijken. Daarvoor moet je vandaag 63 jaar zijn en 41 jaar hebben gewerkt. In 2019 wordt dat 63 jaar zijn en 42 jaar hebben gewerkt. Ben je jong gestart met werken en heb je dus een lange carrière, dan kan je vandaag nog op vervroegd pensioen op 60/61 jaar als je 43/42 jaar hebt gewerkt. Voldoe je niet aan één van beide voorwaarden, dan kan je niet met vervroegd pensioen. Uiteraard kan je ook dan stoppen met werken, maar dan zal je de periode tot je echte pensioendatum moeten overbruggen met je eigen spaargeld.

Dit zijn alvast de zaken die je beter mee in rekening neemt als je vervroegd met pensioen wil gaan.

Je krijgt minder rustpensioen

40 euro per maand

Vandaag wordt niemand nog echt financieel gesanctioneerd als hij/zij vroeger stopt met werken. Dat was een paar jaar geleden nog wel het geval voor zelfstandigen: zij moesten 5% van hun pensioen inleveren per jaar dat ze er vroeger mee ophielden.

Tegenwoordig kan je via My-Pension perfect berekenen hoeveel pensioen je moet derven als je stopt voor je wettelijke pensioendatum. Sinds kort kan je namelijk simulaties maken waarbij je kan zien wat een vroegere vertrekdatum met je pensioenbedrag doet. Je krijgt dan je netto pensioenbedrag te zien als je werkt tot je wettelijke pensioendatum (nu 65 jaar) en dat kan je dan vergelijken met wat je zou krijgen als je vroeger stopt.

Als je tot 63 jaar werkt, moet je er rekening mee houden dat je gemiddeld een kleine 40 euro minder pensioen per maand zal hebben dan wanneer je doorwerkt tot je wettelijke pensioendatum, op 65 jaar.

“Veertig euro minder per maand mag niet veel lijken, als je het allemaal bij mekaar telt, mag je dat toch niet onderschatten”, vindt Geert Vermeir, manager juridisch kenniscentrum bij SD Worx. “Op één jaar tijd maakt dat al een verschil van 480 euro. Niemand heeft een glazen bol, maar de kans dat je 90 wordt, is reëel. En dan loop je toch al bijna 13.000 euro mis! Je moet het bedrag immers extrapoleren over je hele pensioenloopbaan. In absolute bedragen lijkt het niet veel, maar relatief wel. Als je een netto rustpensioen hebt van pakweg 1.200 euro per maand, dan betekent die 40 euro wél iets.”

Je krijgt minder aanvullend pensioen

18.000 euro minder als je stopt op 63 en niet op 65 jaar

“Minder rustpensioen is één ding. Hou er echter ook rekening mee dat je minder aanvullend pensioen zal opstrijken, als je deze tweede pijler opbouwt via je werkgever of als zelfstandige”, gaat Geert Vermeir verder. “Stop je met werken, dan stop je ook automatisch met het opbouwen van een aanvullend pensioen. En je kan dat bedrag niet laten staan, zoals wanneer je aan pensioensparen doet bij een bank of verzekeraar. Op MyPension werd vorig jaar een luik aanvullend pensioen toegevoegd, waar je kan zien hoeveel reserves je al hebt opgebouwd en hoeveel jouw groepsverzekering zal opleveren als je 65 bent. Je kan jammer genoeg geen simulaties maken zoals bij je wettelijk pensioen. Maar weet dat het mooie bedrag dat daar staat een stuk lager zal uitvallen als je stopt voor je wettelijke pensioendatum. Wil je echt weten hoeveel je verliest, vraag dan je groepsverzekeraar om een simulatie.”

Wij vroegen een simulatie aan AG Insurance, marktleider op het vlak van aanvullende pensioenen. De verzekeraar maakte voor ons de vergelijking tussen iemand die stopt op 65 en op 63 jaar. Daarbij ging AG Insurance uit van een gemiddelde bijdrage van 4% (het gemiddelde op de Belgische markt) en een rendement van 1,75% (WAP-garantie). Wie een bruto maandloon heeft van 3.500 euro en er een carrière van 40 jaar (25 tot 65 jaar) heeft opzitten, strijkt op 65 jaar een nettokapitaal van 118.928,86 euro op. Stopt diezelfde persoon twee jaar vroeger met werken (op 63 jaar en na 38 jaar carrière), dan zakt het nettokapitaal naar 100.487,87 euro. Of een verschil van 18.441 euro. AG Insurance wijst erop dat de impact van twee jaar vroeger stoppen met werken uiteraard sterk afhangt van het type pensioenplan dat je werkgever voorzien heeft. Deze simulatie houdt ook al rekening met het verschillend tarief in belasting die je moet betalen, afhankelijk van de leeftijd waarop je stopt met werken (zie hieronder).

Wat loop je allemaal mis als je stopt met werken voor je 65?
© Getty Images/iStockphoto

Je betaalt meer belasting op je aanvullend pensioen

2.000 euro meer belasting op 50.000 euro kapitaal

Vergeet ook niet dat wanneer je vroeger stopt, je meer belastingen betaalt op het kapitaal van je groepsverzekering. Geert Vermeir: “Werk je tot 65 jaar, dan betaal je 10% op het deel dat werd opgebouwd met de werkgeversbijdragen. Je moet dan de laatste drie jaar voor je pensioen wel onafgebroken hebben gewerkt, zij het niet noodzakelijk voltijds. Stop je voor 65 jaar, dan betaal je 16,5% belastingen op het deel opgebouwd met de werkgeversbijdragen. Voor het deel van je kapitaal dat werd opgebouwd met je eigen werknemersbijdragen maakt de leeftijd waarop je stopt geen verschil: daar bedraagt de belasting sowieso 16,5% op het deel opgebouwd voor 1993 en 10% op het deel erna.”

Even een snelle berekening. Stel, je eindkapitaal bij uitkering bedraagt 50.000 euro. Als twee derde daarvan werd opgebouwd door werkgeversbijdragen, dan betaal je daar 3.333 euro (10%) belasting op als je stopt op 65 jaar. Stop je twee jaar eerder, dan betaal je 16,5% of 5.500 euro. Met als kleine nuance dat je die 16,5% op een iets minder groot bedrag betaalt, want als je twee jaar vroeger stopt, ligt je eindkapitaal uiteraard iets lager.

Je geniet niet meer van bepaalde voordelen

1.400 euro minder maaltijdcheques per jaar

“Heb je een bedrijfswagen, een hospitalisatieverzekering, een verzekering arbeidsongeschiktheid die bijpast bovenop je ziekteuitkering, een gsm, een laptop, een internetabonnement, maaltijdcheques, een kostenvergoeding, enzovoort, dan stoppen al deze voordelen een paar jaartjes vroeger dan wanneer je zou doorwerken tot je wettelijke pensioenleeftijd. Allemaal kosten waarvoor je vanaf dan zelf moet opdraaien.” Voor een auto moet je dan algauw 5.000 euro (of zelfs meer) per jaar incalculeren en je loopt ongeveer 1.400 euro maaltijdcheques mis (als je de maximale werkgeversbijdrage geniet). “Dat is ook zo voor je dubbel vakantiegeld en je eindejaarspremie, waar je bij een mediaan bruto maandloon van 3.100 euro, respectievelijk 1.445 euro en 1.415 euro per jaar kwijtspeelt. Toch welkome extra’s.”

Je zal niet meer kunnen sparen

6.711 euro minder inkomen per jaar

Stel dat je tussen 63 en 65 jaar aan de slag blijft, dan kan je nog twee jaar sparen. “Je loon zal doorgaans hoger, soms veel hoger liggen dan een uitkering. Ook dat mag je niet onderschatten”, waarschuwt Geert Vermeir. “Niet alleen kan je nog wat extra reserves opbouwen, je zal ook minder vlug aan je spaarcenten moeten zitten.” Ook hier is de rekening gauw gemaakt: stel dat je vandaag het mediaan brutoloon hebt van 3.100 euro, dan hou je daar 1.962 euro netto van over. Terwijl het gemiddeld pensioen ongeveer 1.400 euro netto bedraagt. Dat is algauw 562 euro per maand minder of 6.744 euro op jaarbasis.

Je mag maar beperkt bijverdienen

Max. 8.022 euro bijverdienen per jaar

“Als je beslist om vroeger te stoppen met werken, denk je misschien niet meteen aan bijverdienen. Maar mocht je dat toch willen doen, weet dan dat je binnen bepaalde grenzen moet blijven als je als gepensioneerde nog geen 65 jaar bent of geen 45 jaar hebt gewerkt. Ben je 65 dan mag je onbeperkt bijverdienen. Ook daar moet je rekening mee houden”, geeft Geert Vermeir nog mee.

Doen of niet?

“Vervroegd met pensioen gaan is financieel haalbaar als je vooraf genoeg centen aan de kant zet. Je moet goed beseffen dat je het, door vroeger te stoppen, met minder zal moeten stellen, je hele pensioencarrière lang. En niemand weet hoe oud hij zal worden”, besluit Geert Vermeir.

Partner Content