© Getty Images

Welk gewest heft erf- of schenkbelasting?

Bij een erfenis of een schenking bepaalt het gewest hoeveel belasting er moet worden betaald. Dat is niet altijd het gewest waar het goed ligt.

Erfrecht is een federale materie. Aan wie een erfenis toekomt zal dus niet verschillen voor een overlijden in Vlaanderen, Wallonië of Brussel. Maar het tarief van de belasting die de erfgenamen betalen, verschilt dan weer wel. En dat is ook zo voor wie een schenking krijgt. Voor onroerende erfenissen en schenkingen wordt gekeken naar het gewest waar de overledene of schenker woonde, en dat is niet altijd het gewest waar het goed ligt.

Een onroerend goed schenken

Wil je een onroerend goed schenken, dan moet je naar de notaris. De schenking wordt verplicht geregistreerd. In Vlaanderen betaalt degene die de schenking krijgt schenkbelasting, in de andere gewesten schenkingsrechten, maar telkens gaat het om de belasting op het geschonken goed. Om te weten welke tarieven gelden, wordt gekeken naar de woonplaats van de schenker. Behalve als die verhuisd is. Dan wordt gekeken naar de plaats waar de schenker de afgelopen 5 jaar het langst gewoond heeft. Woonde jij in Brussel, maar ben je 2 jaar geleden verhuisd naar Vlaanderen en schenk jij vandaag je appartement aan de kust aan jouw dochter? Dan moet zij de Brusselse schenkingsrechten betalen op het kustappartement dat ze van jou geschonken krijgt.

Vandaag is vastgoed geschonken krijgen goedkoper dan vastgoed erven. De tarieven werden een paar jaar geleden verlaagd. In Vlaanderen bedraagt het laagste tarief in de rechte lijn (tussen (groot)ouders en (klein)kinderen) 3%. Dat is hetzelfde tarief als de erfbelasting, maar voor schenkingen geldt dit tarief tot 150.000 euro en voor erfenissen maar tot 50.000 euro.

Een onroerend goed erven

Wie een onroerend goed erft, betaalt erfbelasting (successierechten genoemd in Wallonië en Brussel). Ook hier geldt een gelijkaardige regeling voor wie verhuisde. Woonde de overledene tijdens de laatste vijf levensjaren op meer dan één plaats in België? Dan telt het gewest waar de hij/zij het langst woonde in die vijf jaar.

Meer info over de Vlaamse erf- of schenkbelasting: www.vlaanderen.be

Partner Content