© Getty Images/iStockphoto

Welke perioden worden gelijkgesteld voor je pensioen?

De laatste jaren volgt de ene pensioenwijziging de andere op. Het vervroegd pensioen werd serieus teruggeschroefd. Maar ook voor de gelijkgestelde perioden is er op een paar jaar tijd veel veranderd.

Tijdens je loopbaan kan je ziek worden, een ongeval hebben, werkloos worden, een tijdskrediet nemen, enz. Sommige van deze niet gewerkte perioden zullen geen invloed hebben op je pensioen, maar andere wel. In de loop van de voorbije jaren werd er behoorlijk gesleuteld aan de gelijkstelling voor het pensioen van deze niet gewerkte perioden.

Ziek

De periode dat je niet werkt omdat je ziek bent, wordt gelijkgesteld voor je pensioen. De perioden worden opgenomen in jouw werknemersloopbaan als je wettelijke uitkeringen van je ziekenfonds kreeg en als je ziekteperiode volgt op een periode dat je tewerkgesteld was als werknemer of gelijkgesteld. Om je pensioen te berekenen worden de gelijkstelde dagen berekend op basis van een normaal fictief loon (vanaf 1968) of op basis van een forfaitair loon (voor 1968). Hier werd niets aan veranderd.

Werkloos

Aan de gelijkstelling voor het pensioen van periodes werkloosheid werd behoorlijk gesleuteld. De eerste periode werkloosheid (12 maanden) wordt gelijkgesteld op basis van een normaal fictief loon (je laatste ontvangen loon, maar wel begrensd). De tweede periode werkloosheid (maximaal 36 maanden, afhankelijk van hoe lang je gewerkt hebt) wordt gelijkgesteld op basis van een beperkt fictief loon. Je wordt dus nog wel gelijkgesteld, maar op een minder gunstige manier. Uitzonderlijk wordt de tweede werkloosheidsperiode toch nog gelijkgesteld op basis van een normaal fictief loon als jouw eerste vergoedingsperiode ten vroegste in het jaar van je 50e verjaardag begint of als het gaat om andere periodes van werkloosheid, buiten de indeling eerste, tweede, derde periode (bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid). De derde periode werkloosheid (na maximaal 48 maanden) wordt gelijkgesteld op basis van een beperkt fictief loon.

Tijdskrediet/thematisch verlof

Ook voor de gelijkstelling van periodes tijdskrediet is er de laatste jaren veel veranderd. Eén zaak is duidelijk: de dagen dat je niet hebt gewerkt tellen enkel mee voor de berekening van je pensioen als je er ook effectief een uitkering van de RVA voor gekregen hebt. Neem je een thematisch verlof (bv ouderschapsverlof, palliatief verlof), dan worden de niet gewerkte dagen gelijkgesteld alsof je voltijds werkte. Neem je een gemotiveerd tijdskrediet, ook dan tellen de niet gewerkte dagen mee alsof je voltijds hebt gewerkt, voor zover je een uitkering kreeg. Stap je in een landingsbaan vanaf 60 jaar, dan worden 312 dagen (1 jaar) gelijkgesteld aan je laatste loon , daarna gebeurt de gelijkstelling op basis van het minder gunstige minimum jaarrecht. Die 312 dagen kunnen over twee of vijf jaar worden gespreid, naargelang je halftijds of 1/5 minder werkt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content