Welke uitkering bij een tijdskrediet?

Ook het tijdskrediet verstrengt. Al zullen er nog vormen zijn waarbij je een uitkering kan krijgen. Via een nieuwe toepassing kan je berekenen hoeveel.

Het tijdskrediet geldt voor werknemers in de privésector, in de openbare sector geldt de loopbaanonderbreking. Je kan je loopbaan volledig onderbreken of je prestaties verminderen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet krijg je een maandelijkse uitkering van de rva. Het Regeerakkoord voorziet in een afschaffing van de uitkering bij een niet gemotiveerd tijdskrediet. Wanneer je dus je carrière tijdelijk volledig onderbreekt of je prestaties vermindert, zonder dat je een opleiding volgt of voor een ziek kind of familielid wil zorgen.

Grosso modo zijn er 2 soorten tijdkrediet: het algemeen stelsel (voor iedereen) en de landingsbanen (halftijds of 4/5 werken voor 55-plussers).

Algemeen stelsel

Het algemeen stelsel voorziet in 3 vormen van tijdskrediet:

  • Een volledig tijdskrediet: je kan je arbeidsprestaties volledig stopzetten, of je nu voltijds of deeltijds aan de slag was.
  • Een halftijds tijdskrediet: je kan je arbeidsprestaties met de helft verminderen (dit is: de helft van een voltijds uurrooster in je bedrijf)) als je voltijds of minstens3/4 werkte.
  • Een vermindering met 1/5: je kan je arbeidsprestaties verminderen met 1/5 (dus volledige dag of 2 halve dagen) als je tevoren voltijds aan het werk was.

Landingsbanen

Er bestaan 2 vormen: een halftijdse landingsbaan of een 1/5 vermindering voor 55-plussers. Hiervoor moet je minstens 55 jaar zijn. Het nieuwe Regeerakkoord bepaalt dat de leeftijd om een landingsbaan te mogen nemen zou opschuiven tot 60 jaar. Maar net als voor het vervroegd pensioen, worden daar ook overgangsmaatregelen gevraagd. Of die er ook gaan komen is voorlopig nog koffiedik kijken.

Om in aanmerking te komen voor een landingsbaan, moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 25 jaar beroepsverleden hebben als loontrekkende op het moment dat je je aanvraag voor een tijdskrediet doet. Periodes die je als zelfstandige of als ambtenaar gewerkt hebt, tellen niet mee.
  • minstens 2 jaar werken bij je werkgever
  • voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarde:
    ° voor een halftijdse landingsbaan: voltijds of minstens 3/4 gewerkt hebben gedurende de 24 opeenvolgende maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving van je aanvraag tot tijdskrediet aan je werkgever
    ° voor een 1/5 landingsbaan: voltijds of minstens 4/5 gewerkt hebben in het kader van een tijdskrediet, algemeen stelsel, gedurende de 24 opeenvolgende maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving van je aanvraag tot tijdskrediet aan je werkgever

NIEUW – Een instrument om je uitkering tijdskrediet te berekenen

Op de website van de rva kan je nu je uitkering tijdskrediet berekenen. Ongeacht of je een tijdskrediet algemeen stelsel neemt, al of niet gemotiveerd, of een landingsbaan: www.rva.be. Momenteel is deze simulatie enkel toegankelijk voor werknemers in de privésector, maar zal weldra worden uitgebreid.

Partner Content