© iStock

Werken moet meer pensioen opbrengen dan niet werken

Open Vld en N-VA opperen een verdere afbouw van de gelijkgestelde periodes, om te verzekeren dat werken altijd meer pensioen oplevert dan niet werken. Ze reageren daarmee op het verhaal van een vrouw die onder meer 25 jaar werkte als zelfstandige, maar nu minder pensioen zal krijgen dan een vriendin die 33 jaar werkloos was.

N-VA vindt dat de vele gelijkgestelde periodes de band hebben “doorbroken” tussen werk en pensioen. “Wanneer het gaat om gelijkgestelde periodes met een sociaal motief, denk maar aan ouderschapsverlof of palliatief verlof, dan vinden we het terecht dat mensen hun pensioenrechten behouden”, aldus Kamerlid Jan Spooren. “Maar het is onrechtvaardig dat dit ook geldt voor langdurige werkloosheid.”

Werkloze vrouw krijgt hoger pensioen dan werkende vriendin

De afgelopen dagen stond het verhaal van de twee Waalse vriendinnen die allebei de pensioenleeftijd naderen. De ene vrouw heeft 40 jaar gewerkt, waarvan 25 jaar als zelfstandige. Zij kwam tot de vaststelling dat ze minder pensioen zal trekken dan haar vriendin die 6 jaar gewerkt heeft en 33 jaar werkloos was.

Volgens berekeningen zal zij na haar carrière uiteindelijk tevreden moeten zijn met een pensioen van 925 euro bruto per maand. Haar vriendin heeft zicht op 220 euro meer. Een reden voor die scheeftrekking is dat de periode van werkloosheid voor de opbouw van het pensioen wordt gelijkgesteld met de periode waarin men wel gewerkt heeft.

Eerder had ook Open Vld-college Vincent Van Quickenborne zich al in die zin uitgesproken. “Om deze problematiek ten gronde aan te pakken, kunnen we deze gelijkstelling van werkloosheidsperiodes nog verder verminderen of afschaffen van een bepaald aantal jaren werkloosheid”, klonk het woensdag.

CD&V eerder afwachtend

CD&V-Kamerlid Sonja Becq vindt ook dat werken tot een hoger pensioen moet leiden dan niet werken. Maar tegelijk wil ze de solidariteit met langdurig zieken of werklozen niet zomaar op de schop. “We moeten opletten dat we niemand in de armoede duwen”, waarschuwt de christendemocrate.

Net als Open Vld en N-VA wijst Becq erop dat de federale regering al een reeks maatregelen trof, zoals het optrekken van het minimumpensioen voor zelfstandigen zonder extra bijdrage en het gelijktrekken van de regeling rond het afkopen van studiejaren voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.

Bovendien wordt ook al ingegrepen zodat periodes van langdurige werkloosheid en SWT (het vroegere brugpensioen) niet meer gelijkgesteld worden aan het laatste loon, maar aan een lager forfait. Voor de ‘derde periode van de werkloosheid’ gebeurde dat al in de vorige legislatuur. Deze regering is van plan om dat ook te doen voor de ’tweede periode’ die tot 3 jaar kan duren, verduidelijkt Becq.

De CD&V-politica wil die ingreep eerst afwachten, alvorens eventueel ook te gaan raken aan het eerste jaar werkloosheid. Daarnaast ziet ze wel nog een ander aandachtspunt voor pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR). Namelijk de invoering van het gemengde minimum voor ambtenaren met een gemengde loopbaan maar te weinig jaren op de teller als ambtenaar om aan het minimumpensioen te geraken. Voor zelfstandigen die ook een tijd als werknemer aan de slag waren, bestaat dat gemengde minimum al wel.

Partner Content