© Getty Images/Westend61

Ziek en toch werken?

Plusmagazine.be Onlineredactie

De Belgische werknemer werkt door op een derde (34%) van zijn ziektedagen. In 2014 werkte nog bijna de helft (46%) doot tijdens zijn ziektedagen. De cijfers komen uit een studie die HR-dienstverlener Securex uitvoerde onder 1.500 werknemers in België.

Presenteïsme is het fenomeen waarbij werknemers met gezondheidsproblemen geen ziektebriefje indienen, maar de keuze maken om toch te gaan werken of te telewerken. In 2019 werkte de Belgische werknemer gewoon door op een derde van zijn ziektedagen. Dit is een opmerkelijke daling vergeleken met 2014, toen de Belgische werknemers aangaven op bijna de helft (46%) van hun ziektedagen door te werken. De ziektedagen in kwestie zijn niet gelinkt aan een zwangerschap of arbeidsongeval.

77% van de doorwerkende zieke werknemers deed dit in 2019 gedurende 1 tot 10 dagen, bijna 15% gedurende 11 tot 20 dagen en 8% zelfs meer dan 20 dagen. Die laatsten bleven 1 tot 3 maanden doorwerken ondanks hun gezondheidsproblemen, en een uitzonderlijk geval zelfs meer dan 6 maanden.

1 op 10 werkt steeds door

Ook in het steevast niet of wel doorwerken stelt Securex een significante evolutie sinds 2014 vast. Het aantal zieke werknemers die altijd bleven doorwerken is van 20% in 2014 gehalveerd tot 10% in 2019. Het aantal werknemers dat op hun beurt nooit doorwerkte op ziektedagen is in diezelfde periode dan weer met bijna de helft gestegen, nl. van 29% in 2014 naar 43% in 2019. Het percentage werknemers dat werken en rusten combineerde op hun ziektedagen fluctueerde door de jaren heen en situeerde zich in 2019 op een gelijkaardig niveau als in 2014, nl. 47%.

Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex: “De werknemer is zich meer bewust geworden van zijn fysieke en mentale gezondheid. We vermoeden dat werknemers sneller naar de dokter gaan en meer een gezonde levensstijl nastreven. Daardoor zullen ze in geval van ziekte eerder thuisblijven en zich verzorgen. Ook het bewustzijn dat blijven werken besmettingsgevaar inhoudt voor de collega’s op de werkplek is gegroeid.”

Negatieve gevolgen

Toch blijft 1 op 10 Belgische werknemers steevast doorwerken tijdens ziekte. Het betreft dan vooral universitair en hoger geschoolden, werknemers jonger dan 45, werknemers in bedrijven tot 250 medewerkers, werknemers met 1 tot 3 jaar anciënniteit en werknemers wier partner een voltijdse job heeft.

Uit de studie van Securex blijkt dat in 1 op 3 (34%) gevallen de werknemer negatieve gevolgen ondervindt van doorwerken bij ziekte. Het zorgt bij de meerderheid voor een moeilijk herstel of verlenging van de ziekteduur (64%). 1 op 5 (20%) ervaart mentale gevolgen in de vorm van vermoeidheid, stress, angst, depressie of burn-out. 16% ziet gevolgen op het werk zoals meer werk, zwaarder werk, moeilijkheden bij de uitvoering van het werk en onbegrip vanwege leidinggevenden of collega’s. Dit kan tot meer verloop leiden. Werknemers die minstens éénmaal doorwerkten bij ziekte, willen vaker elders werk zoeken dan hun collega’s die nooit doorwerkten bij ziekte (38% vs. 27%).

Partner Content