Zoon of dochter afgestudeerd? Dit moet hij/zij doen.

Eind juni haalt uw student zijn/haar diploma. Wat moeten schoolverlaters doen?

Inschrijven als werkzoekende

Als uw zoon/dochter in juni afstudeert en hij/zij nog geen job in het vooruitzicht heeft (hij/zij heeft nog geen arbeidsovereenkomst getekend) dan schrijft hij/zij zich best onmiddellijk in bij de VDAB als werkzoekende. Dat kan in het plaatselijk kantoor van de VDAB of via de website www.vdab.be. Vanaf 1 augustus begint dan de beroepsinschakelingstijd (vroeger wachttijd genoemd) te lopen. De beroepsinschakelingstijd duurt 1 jaar. Is die tijd verstreken en heeft uw zoon/dochter op dat moment nog geen job, dan kan hij een inschakelingsuitkering krijgen.

Hoe lang kan een jongere een uitkering krijgen?

Normaal gezien duurt de uitkering drie jaar, maar recent werden er versoepelingen aangebracht voor sommige categorieën. Schoolverlaters met 33 % arbeidsongeschiktheid of medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen hebben recht op 5 jaar inschakelingsuitkering.

Heeft het zin je in te schrijven als werkzoekende als je uitzendwerk doet?

Ja, toch wel. Stel dat de uitzendjob stopt, dan loopt intussen de inschakelingstijd al en zal uw zoon of dochter minder lang moeten wachten op een inschakelingsuitkering.

Mag een afgestudeerde nog een studentenjob doen?

Het feit dat uw zoon of dochter zich inschrijft als werkzoekende zal hem/haar niet beletten om nog een studentenjob te kunnen uitoefenen in de maanden juli, augustus en september, ten minste als hij/zij al niet boven de 50 toegelaten dagen zit. Vanaf oktober is uw kind evenwel geen student meer, maar werkzoekende. Hij/zij kan dan geen studentenarbeid meer doen.

Doet uw zoon/dochter in augustus of september van dit jaar een studentenjob, dan loopt de beroepsinschakelingstijd in die periode gewoon door. Werkt hij/zij bijvoorbeeld 14 dagen als jobstudent, dan telt deze periode met andere woorden mee voor de beroepsinschakelingstijd. De dagen studentenarbeid in juli tellen integendeel niet mee als beroepsinschakelingstijd, wat logisch is, vermits die pas vanaf 1 augustus begint te lopen.

Heb ik als ouder nog recht op kinderbijslag?

U kunt ook uw kinderbijslag voor uw zoon/dochter behouden, maar dit enkel als uw kind in de komende zomermaanden maximaal 240 uren werkt. Voor een schoolverlater geldt de 240 urengrens dus ook in de zomermaanden (dat is niet zo voor de andere studenten). Vindt uw zoon/dochter opvolgend niet dadelijk werk dan blijft u gerechtigd op kinderbijslag (maximaal tot hij/zij 25 jaar is) tot hij een RVA-uitkering krijgt en dit zelfs als hij beperkt werkt. Voorwaarde is wel dat zijn/haar inkomen niet meer bedraagt dan ? 520,08 bruto per maand.

Meer info: www.vdab.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content