Zorg voor een kind jonger dan 6 jaar

Als ik op mypension.be naar ‘Mijn pensioenloopbaan’ ga, kan ik ontbrekende gegevens melden. Daar staat tussen: ‘Zorg voor een kind jonger dan 6 jaar’. Ik ben 5 jaar thuis gebleven om voor mijn kinderen te zorgen. Tellen die jaren dan mee? Krijg ik er ook pensioen voor?

Er kunnen inderdaad periodes meetellen waarin je niet gewerkt hebt om voor kinderen jonger dan 6 jaar te zorgen. Je kan dit uiteraard best zelf aangeven via de ontbrekende gegevens, maar ook de Pensioendienst bekijkt dit proactief.

Eerst en vooral: deze periodes tellen enkel mee om na te gaan of je aan voldoende gewerkte jaren komt om vervroegd met pensioen te kunnen, of om te zien of je aan 45 gewerkte jaren komt, waardoor je onbegrensd mag bijverdienen (als je voor 65 stopt). Maar de periodes die worden toegevoegd verhogen je pensioenbedrag niet! Deze vraag stellen heeft ook enkel nut voor een loopbaanjaar waarin er minder dan 104 gewerkte of gelijkgestelde dagen zijn, voltijds of equivalent.

De periode waarin je niet gewerkt hebt, mag niet langer hebben geduurd dan vijf jaar. Van die vijf jaar worden dan drie jaar in totaal (niet per kind) meegeteld. Heb je langer dan vijf jaar niet gewerkt, dan kunnen er geen tijdvakken ‘Opvoeding kind’ worden toegekend. Vlak voor je onderbreekt om voor een kind te zorgen, moet je gewerkt hebben of gelijkgestelde dagen bewijzen.

Enkele voorbeelden

1. Charlotte is geboren in 1983 en begint te werken in oktober 2004. Ze bevalt van haar eerste kindje op 1 januari 2005 en onderbreekt haar loopbaan. Op 1 oktober 2009 bevalt ze van haar tweede kindje. In totaal heeft ze een ‘gat’ in haar loopbaan van vijf jaar (2005 tot 2009). In 2010 begint ze opnieuw te werken. Er zullen drie jaar ‘Opvoeding kind’ worden toegevoegd aan haar loopbaan, die meetellen als jaren voor een vervroegde pensionering. Charlotte kan deze drie jaar zien bij de details van de berekening van de vroegste pensioendatum ‘Hoe werd mijn pensioendatum berekend?’

2. Sabine is ook geboren in 1983 en begint te werken in september 2004. In januari 2005 gaat ze een jaar op wereldreis. Ze gaat niet terug aan het werk omdat ze intussen zwanger is. In augustus 2006 bevalt ze van haar eerste kindje. Sabine heeft eveneens een ‘gat’ in haar loopbaan van 5 jaar (2005 tot 2009). Er worden geen jaren voor vervroegde pensionering toegevoegd aan de loopbaan omdat er vlak voor de onderbreking een activiteit moet zijn en dit is hier niet het geval. Het moet met andere woorden duidelijk zijn dat de loopbaan onderbroken werd voor de opvoeding van een kind jonger dan 6 jaar.

3. Anja komt na toevoeging van drie jaar ‘Opvoeding kind’ aan 35 gewerkte jaren in plaats van 32 gewerkte jaren. Toch zal zij op 60 jaar niet met vervroegd pensioen kunnen, want dan had ze aan 44 loopbaanjaren moeten komen. Met de drie jaar erbij geteld voldoet zij nog steeds niet aan de voorwaarden om vervroegd met pensioen te kunnen. Zij zal moeten wachten tot haar wettelijke pensioenleeftijd. Omdat Anja enkel op de wettelijke datum met pensioen kan gaan, kan zij de tijdvakken ‘Opvoeding kind’ niet raadplegen via mypension.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content