Boeken over WOI: alweer een stapel!

Een handige fietsgids langs monumenten uit WOI, verhalen van gewone mensen, van soldaten en van de man die de aanleiding werd van die oorlog, een fotoboek,... de oogst recente boeken over de Groote Oorlog is rijk. Wij kijken voor u wat er zoal in/bij zit.

Boeken over WOI: alweer een stapel!
Boeken over WOI: alweer een stapel!
Boeken over WOI: alweer een stapel!

“Een jongen van achttien: dat krijgt vandaag zijn eten voor een week op kot mee in tupperwaredozen. Honderd jaar geleden moest dat naar de oorlog. Was dat een ‘volwassen man’. Geschikt voor het front”. Annemie Peeters is allesbehalve een sentimenteel watje, maar dat ze geraakt wordt door de door haar opgetekende verhalen uit de Groote Oorlog word je al snel gewaar. De lezer volgt vanzelf. Haar Gezichten bij de Groote Tocht start aan de ene kant vn dit ringboekje, aan de andere kant staat De Groote Tocht zelf, de fietsroute langs 100 monumenten uit de eerste Wereldoorlog. Daar speelden de verhalen – en nog een hele hoop andere – zich af. Leuk idee van de uitgever om de twee boekjes te combineren, zodat de verhalen van Annemie Peeters je tijdens een rustpauze tussen het fietsen door weer helemaal in de oorlog onderdompelen.
De Groote Tocht – Gezichten bij de Groote Tocht – Marc Monballieu & Annemie Peeters – uitg. Davidsfonds – isbn 9789059085671

Twee dagboeken van jongemannen tijdens de Eerste Wereldoorlog: dat van August Balthazar (grootvader van auteur Herman, overgrootvader van regisseur Nic) en dat van Leo Picard (vader van wijlen de bekende professor Hein Picard). De eerste ging na de oorlog in de politiek, de tweede journalist en allebei bleven ze flamingant. Ondanks de klemtoon op dat flamingantisme en de duiding van de twee figuren in het grotere activistische verhaal zijn de dagboeken soms ontroerend persoonlijk en intiem. Bijvoorbeeld als Gust het over zijn Tineke, Leo het over zijn Martha heeft.
Twee jonge Vlamingen in den Grooten Oorlog. Oorlogsdagboeken en levensverhaal van de flaminganten August Balthazar en, Leo Picard – uitg. Lannoo – isbn 978940141186

Een reconstructie van de geschiedenis van de man die Franz Ferdinand en zijn vrouw vermoordde in Sarajevo, een reisverslag door Bosnië en Servië, herinneringen aan de oorlog daar: het zit allemaal in dit boek en het loopt behoorlijk door elkaar. Het is dus een origineel boek, maar af en toe ook warrig en verwarrend.
Het startschot. Op jacht naar Gavrilo Princip, de moordenaar die de wereld in oorlog bracht – Tim Butcher – uitg. Prometheus/Bert Bakker – isbn 9789035141643


Een prachtig, tweetalig (Engels/Nederlands) fotoboek met hier en daar een gedicht, wat uitleg, een gesneuvelde soldaat die uit de talloze doden gelicht wordt. Heel interessant ook is het verhaal hoe de klaprozen het pakkend internationaal symbool van al die verloren jonge levens werd.
All Beautiful in Flanders Fields. De ultieme belevenis van de Grote Oorlog/The ultimate experience of the Great War – Annemie Reyntjens – uitg. Davidsfonds – isbn 9789059085381


Partner Content