© BELGA

Populieren langs Damse Vaart beschermd als monument

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois heeft de kanaalbeplanting van opgaande populieren langs de Damse Vaart definitief beschermd. Dat kondigt hij maandag aan.

De aanleiding van dit beschermingsdossier is de voortzetting van beschermingen uitgaande van het thematisch beschermingspakket van het meest waardevolle houtig erfgoed in Vlaanderen zoals het in 2009 werd opgestart. De focus ligt hierbij telkens op de opgaande bomenrijen langs het kanaal en de dijk.

De kanaalbeplanting met opgaande populieren langs de Damse Vaart is uitzonderlijk omwille van de diversiteit aan oude en recentere Canadapopulieren. Die bomen en de kanaaldijken hebben daarnaast een zeer sterk ruimtelijk-structurerend effect.

“Ze leveren een voor Vlaanderen karakteristiek landschapsbeeld op. De weerspiegeling van de bomen in het kanaal en de strakke belijning van de kanaaldijken maken het idyllisch plaatje helemaal af”, aldus minister-president Bourgeois.

Senator Pol Van Den Driessche was snel met een eerste reactie en uitte zijn tevredenheid. Hij pleit ook voor het behoud van schapen langs de Damse Vaart, omdat dat behoort tot het eewenoude beeld langs de vaart. Na een lang dispuut graast er sinds kort opnieuw een kudde.

Partner Content