Antibiotica op komst tegen superbacterie

Wetenschappers hebben een super krachtig en totaal nieuw antimicrobieel middel ontdekt. Dit zou de speurtocht naar nieuwe antibiotica die gewapend zijn tegen resistente bacteriën zoals de ziekenhuisbacterie MRSA aardig kunnen versnellen.

Het vernieuwende aan de recente vondst is dat de Amerikaanse wetenschappers van de Universiteit van Boston te werk gingen volgens een nooit eerder gebruikt procedé. Die werkwijze leverde nieuwkomer teixobactin op, een nieuw antimicrobieel middel dat er bij labotests in slaagde om een groot aantal resistente bacteriën te doden. Teixobactin bleek onder meer efficiënt tegen MRSA, tegen bacteriën die tuberculose veroorzaken en een rist andere levensbedreigende infecties.

De nieuwkomer schakelt de bacteriën uit door te verhinderen dat ze celwanden kunnen opbouwen. Een aanpak die de huidige antibiotica missen. Door die werkwijze wordt het bacteriën ook erg moeilijk gemaakt om op termijn resistentie op te bouwen tegen dit middel.

Dat antibiotica resistentie een groeiende dreiging is, bleek onlangs nog uit het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die waarschuwde er openlijk voor dat de wereld evolueerde naar een post-antibiotica tijdperk, als er niet gauw nieuwe middelen ontwikkeld worden. Zonder die versterking, dreigen er de volgende jaren meer mensen te overlijden door infecties na routine-ingrepen.

De hoogdagen van de antibiotica ontdekkingen dateren intussen al uit de jaren 50- 60.De jongste decennia zijn er geen nieuwe types meer bijgekomen maar daar lijkt nu een kentering in te komen.

Teixobactin is intussen met succes getest op muizen. De komende jaren volgen er verdere klinische proeven op mensen om de veiligheid en trefzekerheid aan te tonen.

Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat de vondst van Teixobactin maar het begin is van een nieuw tijdperk. Zij geloven dat de nieuwe technieken op termijn zullen leiden tot nog meer krachtige antibiotica. Wordt beslist vervolgd.

Partner Content