© Getty Images/iStockphoto

Bewegen op doktersvoorschrift

Dit najaar wordt het project ‘Bewegen op Verwijzing’ opgezet in heel Vlaanderen. Hiermee zullen mensen met een inactieve leefstijl en een verhoogd gezondheidsrisico beroep kunnen doen op professionele begeleiding om meer te gaan bewegen.

Het project ‘Bewegen op verwijzing’ (BOV) promoot een gezonde leefstijl door mensen met beïnvloedbare verhoogde gezondheidsrisico’s en een inactieve leefstijl duurzaam aan het bewegen te krijgen. Dat geeft voordelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak.

BOV werkt volgens een vast principe: de huisarts verwijst zijn patiënten die aan de voorwaarden voldoen door naar een BOV-coach. De BOV-coach stelt dan samen met de deelnemer een beweegplan op maat op.

De drempel wordt zo laag mogelijk gehouden. Daarom sluit het beweegplan maximaal aan op de interesses en mogelijkheden van de persoon in kwestie. Het kan gaan van laagdrempelige beweegactiviteiten die in te passen zijn in de dagelijkse gewoonten (zoals met de fiets naar het werk) tot lokale sportinitiatieven.

Eens het beweegplan opgemaakt is, speelt de BOV-coach een belangrijke rol in het motiveren van de deelnemers. Het is de bedoeling dat de deelnemer na verloop van tijd dit zelfstandig verderzet.

Uitbreiding over heel Vlaanderen

BOV draait reeds enkele jaren proef in Leuven. Met succes, zoals blijkt uit de resultaten van de afgelopen jaren. Mensen die door een inactieve leefstijl een verhoogd gezondheidsrisico lopen geraken niet alleen in beweging dankzij de BOV coaching, ze blíjven ook in beweging.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Ik ben verheugd dat met deze beslissing het project over heel Vlaanderen stelselmatig verder in de praktijk zal worden gezet. Hierdoor zullen meer mensen van een beweegcoach gebruik kunnen maken. Het Lokaal Gezondheidsoverleg en de lokale besturen zullen hiervoor de drijvende krachten zijn. Ook zullen de huisartsen een belangrijke rol vervullen. BOV is voor hen een concreet instrument waarmee zij hun risicopatiënten kunnen verwijzen om meer te gaan bewegen.”

Terugbetaling

De consultaties bij de BOV-coach worden terugbetaald. Dankzij de tussenkomst van de Vlaamse overheid betaal je slechts 20 euro in plaats van 60 euro voor een consultatie van 1 uur. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je slecht 4 euro uit eigen zak. Wanneer een consultatie een half uur duurt betaal je de helft. Consultaties in groep zijn goedkoper.

Het BOV project gaat van start voor 5 jaar. Daarvoor werd een totaalbudget van 4.544.000 euro uitgetrokken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content