Hoe maak ik mezelf (en mijn omgeving) gelukkiger?

Gelukkig worden. Wie verlangt er niet naar. Maar in hoeverre hebben we ons geluksgevoel zelf in de hand? Veel meer dan we tot nu zelf vermoedden, zo blijkt uit het grootschalige geluksonderzoek van de KULeuven bij 7700 Belgen. De deelnemers kregen dagelijks of wekelijks een aantal tips aangereikt. “Eenvoudige ingrepen die bij de meeste mensen het geluksgevoel daadwerkelijk wisten te verhogen”, vertellen professor Patrick Luyten (KUL) en Leo Bormans, auteur van het Geluksboek.

Deelnemen aan dit geluksonderzoek kan niet meer, maar iedereen die wil, kan met de hoopvolle bevindingen wel zelf aan de slag. Gelukkig worden blijkt een werkwoord, dat de meesten onder ons in de praktijk kunnen brengen.

Geluk hangt natuurlijk van verschillende zaken af. Het wordt onder meer bepaald door genetische factoren en omgevingsfactoren (zoals je familie, werkomgeving...). Maar zo’n 40 % van ons geluk hebben we helemaal zelf in handen, zo stelden wetenschappers vast. Met andere woorden: een deel van ons geluk is maakbaar. “Dat was meteen het vertrekpunt om op zoek te gaan naar het effect van geluksbevorderende activiteiten zoals gelukstips. Kunnen ze een verschil maken of niet?”, vertelt Patrick Luyten.

Onderzoek

Op de oproep om vrijwilligers te vinden voor dit geluksonderzoek is massaal gereageerd. Zo’n 10.000 mensen stonden te trappelen om het uit te proberen.

De deelnemers werden opgesplitst in drie groepen. De eerste groep kreeg dagelijks enkele gelukstips in de mailbox, de tweede groep kreeg wekelijks tips aangereikt en de derde groep die als placebo fungeerde, moest een maand wachten voor ze eveneens tips ontvingen. De onderzoekers gingen aan de hand van een gedetailleerde wetenschappelijke vragenlijst wekelijks na hoe het geluksgevoel bij de deelnemers evolueerde en of ze de tips ook echt in de praktijk brachten.

De mensen die dagelijks of wekelijks tips kregen en ermee aan de slag gingen, voelden zich daadwerkelijk gelukkiger. De groep die in wachtkamer bleef, zag zijn geluksgevoel daarentegen afnemen. Pas wanneer ook zij tips kregen, nam hun geluksgevoel wel toe.

Opmerkelijke bevindingen

Gelukstips maken ons scherper bewust van hoe we ons leven leiden en wat ons daarin precies gelukkiger of ongelukkiger maakt.

  • 74 % van de deelnemers vindt dat de tips hun kijk op het leven minstens een beetje heeft veranderd.
  • 83 % zegt dat ze hierdoor zijn gaan nadenken over het leven.
  • Leeftijd, geslacht, single of samen, met of zonder kinderen... Dat heeft allemaal geen invloed op het effect van de gelukstips.
  • Niet de kwantiteit maar de kwaliteit telt. Het maakt niet uit of je veel of weinig tips in de praktijk brengt, wel hoe je ermee omgaat. Hoe meer je de tips creatief naar je hand zet, hoe gelukkiger dit je maakt. Wie bijvoorbeeld pannenkoeken bakken voor de buren niet ziet zitten, maar dat vervangt door hen te trakteren op een portie mosselen of het delen van aardbeiplantjes, zal zijn geluksgevoel meer boosten.
  • Geluk is viraal: wie zich gelukkig voelt, zal dit gemakkelijker overdragen op zijn directe omgeving.
  • Zes maanden na het onderzoek bleek dat de deelnemers die hadden volgehouden met de tips, nog steeds gelukkiger waren dan voor de start van het onderzoek. Dat wijst erop dat het toepassen van een aantal tips bij hen is uitgegroeid tot een soort levenshouding.

Wie heeft het gemakkelijker om gelukkig te zijn of te worden?

  • mensen die ‘betekenis’ ervaren in het leven, voor wie het leven zinvol is
  • mensen die goed kunnen reflecteren op hun eigen leven en de dingen die dit beïnvloeden.


Wie heeft het moeilijker om gelukkig(er) te worden met deze tips?

-Mensen met perfectionistisch gedrag

-Onveilig gehechte mensen, mensen met angsten

-sterk afhankelijke mensen

-mensen die moeilijk over gevoelens kunnen praten

“Maar ook bij deze groepen kunnen de tips een verschil maken, als mensen bereid zijn ze toe te passen en hun gedrag bij te schaven. De tips zijn geen trucs of wondermiddelen. Als we het effect ervan zouden vergelijken met andere gezondheidsinterventies zoals een dieet of een IQ score, dan zou het volgen van de tips gelijk staan met een gewichtsverlies van 2 tot 6 kilo of een stijging van het IQ met 3 tot 7 punten. Een verschil dat ertoe doet maar geen totale ommekeer”, benadrukken de onderzoekers. Mensen met ernstig depressieve stemmingen of zwaar lijden, hebben er weinig baat bij. Voor hen is professionele hulp aangewezen.


Probeer enkele dagtips zelf uit

-Roddel vandaag met plezier over de goede eigenschappen van mensen die je kent

-Ontdek vandaag 5 bijzondere kleine dingen die je gelukkig maken

-Leg het een dag wat minder uit en luister wat meer. Toon begrip voor de ander, kijk hem aan, vat zijn woorden samen en vraag of je hem goed begrepen hebt.

-Vraag voor het slapengaan aan je (klein)kind wat voor hem het leukste was die dag. Zo leer je iets over hun leefwereld en al gauw zal het een wisselwerking worden en zullen kinderen hetzelfde beginnen vragen aan hun (groot)ouders.

-Een vliegtuig stijgt op tegen de wind, niet met de wind mee. Voel je weerstand tegen iets dat je moet doen, bekijk dit als een kracht om je plan uit te voeren.

-Dans vandaag. Met iemand of met jezelf.

-Welke vrienden en omgevingen stimuleren je in positieve zin? Zoek die op en laat de negatieve links liggen.


Weektip:

Denk deze week na over wat jou onzeker of verlegen maakt maar wat je toch wel graag zou doen. Ga na wat je tegenhoudt om dit toch te doen.

Denk na hoe graag je dit wil doen, welke obstakels je moet overwinnen, wat je sterktes zijn, welke hulpmiddelen je kan inschakelen en welke mensen je eventueel kunnen helpen hierbij.


Meer weten? ‘Veel Geluk’, van Leo Bormans, Patrick Luyten, Mia Leijssen, Jessie Dezutter, Sara Casalin en Femke Van Meerbergen, uitgeverij Lannoo, 19,99 euro, isbn 9789401422994

www.theworldbookofhappiness.com


Partner Content