Imec vindt manier om bloeddrukwaardes nauwkeuriger te meten

Onderzoekscentrum imec heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de bloeddruk en stijfheid van bloedvatwanden te bepalen. De methode bestaat uit een echografiesensor, die de polsgolfsnelheid (PGS) in de halsslagader meet. Omdat die slagader dichter bij het hart ligt, kan de bloeddruk nauwkeuriger gemeten worden in vergelijking met bestaande methodes.

Hart- en vaatziektes behoren wereldwijd tot de belangrijkste doodsoorzaken van mensen. Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, is een vroegtijdige opsporing van een abnormale bloeddruk erg belangrijk. De stijfheid van iemands vaatwand is een onafhankelijke voorspeller van hart- en vaatziekten, en van een hoge bloeddruk. De aanbevolen methode om vaatwandstijfheid op te sporen, is door de polsgolfsnelheid te meten. De PGS is de snelheid waarmee de bloeddrukgolf zich door iemands slagaderen verplaatst.

Omdat hiervoor vaak invasieve of minder toegankelijke beeldvormingsmethoden nodig zijn, geven dokters de voorkeur aan een bloeddrukmeting met een manchet (een bloeddrukband). Een meer praktische techniek die de centrale PGS kan meten zou echter een grotere voorspellende kracht hebben voor het risico op hart- en vaatziekten. Vandaag blijven veel mensen ongediagnosticeerd omdat er geen eenvoudige manier is om een grote populatie te screenen op vaatwandstijfheid.

“Imecs nieuwe methode om de PGS en dus de vaatwandstijfheid na te gaan gebeurt op basis van een echografiemeting van de contractie in de nek. Deze waarde wordt vervolgens gebruikt om de vaatwandstijfheid en bloeddruk te bepalen en zo het risico op hart- en vaatziekten in te schatten”, zegt onderzoeker Xavier Rottenberg. “Onze methode kan dokters op termijn een praktische oplossing bieden om de vaatwandstijfheid te bepalen. Bovendien kan integratie in draagbare meettoestellen zelfs ononderbroken bloeddrukmetingen mogelijk maken, wat onmisbaar is voor de preventie en diagnose van hart- en vaatziekten.”

De technologie kan tot elk formaat omgevormd worden: draagbaar in de hand, op het lichaam of zelfs inslikbaar. In de volgende fase gaat imec samenwerken met bedrijven om de technologie verder te optimaliseren.

Partner Content