© Getty Images/iStockphoto

Kinesitherapie bij covid-19 is noodzakelijk, zowel fysiek als mentaal

Plusmagazine.be Onlineredactie

Een onderzoek van de Rehabilitation Research Group aan de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel heeft aangetoond dat kinesitherapie voor covid-19-patiënten een positief effect heeft op de longfunctie. Ze stellen zelfs dat de kinesitherapeut onmisbaar is en ook bijdraagt aan het mentale welzijn.

Ongeveer 14% van de mensen die met covid-19 zijn besmet, belanden in het ziekenhuis en een deel van hen heeft intensieve zorg nodig. Deze patiënten krijgen te maken met longproblemen, neurologische stoornissen, verminderde fysieke capaciteit, spierzwakte en psychologische en cognitieve stoornissen. Emma De Keersmaecker onderzocht samen met een team van het UZ Brussel en de VUB-Rehabilitation Research groep hoe deze complicaties kunnen worden tegengegaan met de juiste kinesitherapeutische behandeling.

Tot nu waren richtlijnen voor de kinesitherapeutische behandeling van covid-19-patiënten vaak gebaseerd op de mening van experten of op vorige onderzoeken bij patiënten met andere, gelijkaardige longaandoeningen. Ondertussen zijn er evenwel steeds meer klinische studies die het effect van kinesitherapie op het herstel van covid-19 patiënten hebben onderzocht.

Longfunctie verbeteren

De analyse maakte duidelijk dat ademhalingsrevalidatie, al dan niet gecombineerd met oefentherapie of aerobe training, een zeer belangrijke en noodzakelijke interventie is tijdens de revalidatie van covid-19. Patiënten verbeterden op meerdere vlakken. De kinesitherapie had een positieve invloed op de longfunctie, maar ook op het fysieke en psychosociale welzijn van covid-19 patiënten.

Voor het onderzoek voldeden vijftien studies aan de vooropgezette criteria, met in totaal 1.341 covid-19 patiënten. In deze studies werd kinesitherapie in verschillende vormen aangeboden aan de covid-19 patiënten. Er waren interventies waar de focus lag op het verbeteren van de longfunctie. Deze behandelingen bestonden voornamelijk uit het trainen van de ademhalingsspieren, hoest – en ademhalingsoefeningen, liggen op de buik of positieve drukbeademing (CPAP). Andere interventies focusten meer op het verbeteren van de algemene fitheid van de patiënten. Deze behandelingen bestonden uit oefentherapie (krachttraining, balanstraining, mobiliserende oefeningen) en aerobe trainingen (wandelen, fietsen). Deze onderzoeken bestudeerden het effect van deze interventies op zowel de longfunctie van de covid-19 patiënten, als op hun fysieke fitheid en psychosociaal functioneren.

De Keersmaecker: “Ondanks deze positieve resultaten is er wel nood aan meer onderzoek van hoge kwaliteit gericht op alle stadia van herstel na covid-19, acute en chronische covid-19, om gezondheidsmedewerkers te kunnen voorzien van duidelijke, op bewijs gebaseerde richtlijnen.”

Partner Content