Let op bij gebruik van kleurlenzen

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Naast contactlenzen die tot doel hebben het zicht te corrigeren, bestaan er ook contactlenzen met een zuiver cosmetisch doel, bijvoorbeeld om de oogkleur te veranderen. Die fantaselenzen kennen een groeiend succes. Helaas zijn ze niet zonder gevaar!

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft op eigen initiatief een project rond het gebruik van kleur- en fantasielenzen opgestart om de eventuele risico’s voor de consumenten te bepalen en aanbevelingen uit te brengen om hun veiligheid te garanderen.
Gezien het groeiend succes van deze lenzen, wil de HGR erop wijzen dat het gebruik ervan complicaties kan veroorzaken gaande van een licht ongemak tot infecties, hoornvliesontstekingen en allergische conjunctivitis, die soms het zicht kunnen beschadigen en zelfs tot het verlies ervan kunnen leiden.

Verschillende soorten, verschillende kwaliteit

Er bestaan verschillende soorten van contactlenzen, die al dan niet de gezichtsscherpte verbeteren en die geverfd zijn, dan wel vervaardigd uit gekleurd lensmateriaal.
– De lenzen die aan de hand van kleurtechnieken, waaronder zeefdruk, geverfd zijn, zijn gedeeltelijk gekleurd met afwisselende zones op het oppervlak waardoor een min of meer grote zuurstofvoorziening mogelijk is.
– Dit is heel verschillend voor de lenzen waarvan het hele oppervlak geverfd is en die de doorgang van zuurstof niet meer toelaten. Het zijn dus deze lenzen die problemen stellen.
– De lenzen vervaardigd uit gekleurd materiaal hebben fysisch-chemische eigenschappen die identiek zijn aan deze van ‘normale’ lenzen en laten een zuurstofvoorziening van het oog toe. Een contactlens is normaal hydrofiel en zuurstofdoorlaatbaar.
Het belangrijkste aspect is dus dat de contactlens een obstakel vormt voor de doorgang van zuurstof naar het hoornvlies (transparant oogweefsel dat de lens ondersteunt). De natuurlijke afweer van het oog wordt zo verzwakt. De zuurstof afkomstig van de traanfilm moet in contact kunnen komen met het hoornvlies of het oogoppervlak. De lens verhindert dit.

Veel minder controle

Kleurlenzen worden niet als medical devices beschouwd, terwijl dit voor de andere ‘normale’ lenzen’ wel het geval is, wat een controle van de productie toelaat en de risico’s vermindert. Omdat kleurlenzen vrij verkrijgbaar zijn, worden de eventuele risico’s voornamelijk bepaald door de kwaliteit van de productie.
Het is echter niet de bedoeling van de HGR om kleurlenzen te verbieden, maar wel om de consumenten te begeleiden en raad te geven. Daarom brengt de HGR een informatieblad uit voor schoonheidsspecialisten, kappers, opticiens en andere verkooppunten om de gebruikers ervan bewust te maken hoe gevaarlijk een onjuist gebruik van dit soort lenzen voor hun ogen kan betekenen.

Minimaal te respecteren regels

– Beperk het dragen van kleur- en fantasielenzen tot enkele uren en draag ze slechts sporadisch;
– Respecteer de voorgeschreven hernieuwingregel;
– Vervang maandelijks het lenshoudertje;
– Was de handen vóór elk gebruik;
– Verwijder de lens onmiddellijk bij pijn of roodheid;
– Gooi een beschadigde lens weg.

Zeker te vermijden

– met lenzen te slapen;
– lenzen uit te wisselen met andere personen;
– lenzen af te spoelen met kraantjeswater, gebruik een geschikt product en vervang het regelmatig;
De HGR pleit voor een informed consent, zoals bij tatoeages. Dit wil zeggen dat de persoon bij aankoop een informerend document ontvangt dat hij moet lezen en ondertekenen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content