© Getty Images

Nieuwe app helpt om mensen met psychische problemen te ondersteunen

Rode Kruis-Vlaanderen lanceert een gratis app die mensen concrete tips geeft over hoe ze anderen met psychische problemen beter kunnen ondersteunen. De app kreeg de naam Houvast, en moet er mee voor zorgen dat milde problemen niet uitgroeien tot grotere problemen.

De coronacrisis weegt zwaar op heel wat mensen. Eén op de drie Vlamingen geeft aan niet goed in zijn vel te zitten en de kans dat een Vlaming tijdens zijn of haar leven een psychische stoornis doormaakt is bijna 1 op 4. Uit een studie van Sciensano blijkt dat 30 procent van de mensen zich maar zwak sociaal ondersteund voelt door hun omgeving.

De Houvast-app van Rode Kruis-Vlaanderen is erop gericht de sociale steun vanuit de omgeving te versterken, zowel bij milde klachten als bij angststoornissen, depressie en zelfmoordgedachten. Het is niet de zoveelste feelgood-app, maar wel een wetenschappelijk onderbouwd instrument om anderen te helpen, klinkt het.

Handvaten aanreiken

“We weten dat er heel wat drempels ervaren worden als het aankomt op het helpen van anderen die het psychisch moeilijk hebben”, zegt Sarah Verlinden, psychologe bij Rode Kruis-Vlaanderen. “Alleen al het gesprek aangaan bijvoorbeeld, is niet evident. Onze app speelt daarop in door heel actiegerichte handvaten aan te reiken en letterlijk een ‘houvast’ te bieden zodat je ook als leek in staat bent om signalen te herkennen, het gesprek aan te gaan, én voldoende zelfvertrouwen krijgt om eerste hulp bij psychische problemen toe te dienen.”

Omdat eerste hulp niet altijd volstaat, vertelt de Houvast-app je ook wanneer, hoe en naar welke organisaties je een persoon met psychische problemen kan doorverwijzen voor verdere hulp. Tenslotte heeft de app ook aandacht voor hoe je voor jezelf zorgt tijdens dit hele proces en hoe je zelf omgaat met gebeurtenissen die jij als schokkend ervaart.

Oog hebben voor mentaal welzijn van je omgeving

De app is inhoudelijk gebaseerd op de richtlijn ‘Luister!’, een toegankelijk handboek voor iedereen die zich wil verdiepen in de materie rond anderen helpen.

De app komt er niet toevallig nu de coronacrisis weer volop piekt. “De nood aan handvaten om anderen te helpen is groter dan ooit en we willen iedereen dan ook oproepen alert te zijn voor het mentale welzijn van mensen in je omgeving”, aldus Verlinden. Rode Kruis-Vlaanderen roept iedereen op om de app te downloaden via de appstore of via www.rodekruis.be/ehbp en zo klaar te staan om anderen te helpen die het moeilijk hebben.

Partner Content