© Getty Images/iStockphoto

Onlinewegwijzer voor mensen met een handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft een onlinewegwijzer geactiveerd, een digitale databank die mensen met een handicap een overzicht geeft van de mogelijke ondersteuning die ze kunnen krijgen van de vergunde zorgaanbieders.

De “Wegwijzer VAPH-ondersteuning” geeft op een kaart het beschikbare aanbod op maat van de persoon met een handicap in zijn of haar nabije buurt of in de wijdere regio. Verder krijgen ze een beschrijving van wat die ondersteuning inhoudt en of die ondersteuning onmiddellijk of op kortere of langere termijn beschikbaar is.

Het eerste luik richt zich op de ruim 24.000 meerderjarigen met een handicap die al over een persoonsvolgend budget beschikken. “Zij kunnen hun ondersteuning zoeken via het luik ‘Ondersteuning via het persoonsvolgend budget’. Zoekt iemand zinvolle dagbesteding, woonondersteuning, individuele begeleiding ... dan volstaat het daar naar te surfen”, zo klinkt het bij het VAPH.

Het tweede luik is er voor al diegenen met een (vermoeden van) een handicap en die nog geen persoonsvolgend budget hebben. Want ook voor hen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de gespecialiseerde, maar dan rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH. Hun mogelijk aanbod vinden ze via het luik “rechtstreeks toegankelijke hulp”.

De deelname van de zorgaanbieders is vrijwillig. Drie weken na een eerste oproep begin april, hadden al 145 van de 265 vergunde aanbieders 502 plaatsen van ondersteuning in de wegwijzer ingegeven. Het gaat in totaal om 1.399 activiteiten.

Partner Content