Maggie De Block: 'U weet dat ik niet bepaald het verplichtende type ben.' © HATIM KAGHAT

Patiëntenorganisaties blijven vertegenwoordigd in raad van bestuur KCE

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

En ook na de oprichting van het nieuwe overlegplatform Sciensano behouden de patiëntenorganisaties hun twee zitjes in het comité dat zal beslissen over de onderzoeksprogramma’s en de validatie ervan. Sciensano is de fusie van het KCE, de Hoge Gezondheidsraad, het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “De patiënt is en blijft centraal. Ik heb bij het begin van de legislatuur beslist dat de patiëntenorganisaties meer inspraak zouden krijgen in het beleid. Ze krijgen nu jaarlijks 750.000 euro extra en ik heb hen een plaats gegeven in de raad van bestuur van het KCE. En ik heb voorgesteld dat ze vertegenwoordigd worden in de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen en de Adviesraad voor Gezondheidszorgberoepen.

De manifest foute informatie die wordt verspreid over Sciensano is contraproductief”, benadrukt De Block. “Onze experten moeten in alle sereniteit hun werk kunnen doen met als eindresultaat de best mogelijke gezondheidszorg voor de patiënt.”

Wat de organisatie van het nieuwe overlegplatform Sciensano betreft, is erover gewaakt dat de beslissing over de thema’s van de onderzoeksprogramma’s en de validatie ervan op dezelfde evenwichtige en onafhankelijke manier kan beslist worden als nu bij het KCE gebeurt.

Momenteel zetelen stakeholders als de mutualiteiten, ziekenhuiskoepels, artsensyndicaten, de gezondheidsadministraties en politieke overheid in de raad van bestuur van het KCE. Deze huidige raad van bestuur van het KCE beslist over de onderzoeksprogramma’s maar bijvoorbeeld ook over het personeelsbeleid en het budget van het centrum, dossiers waarover de stakeholders zich eigenlijk niet hoeven uit te spreken.

Om het beheer van het nieuwe en veel grotere Sciensano zo doeltreffend mogelijk te laten verlopen, wordt naast de Raad van bestuur van Sciensano een apart comité gecreëerd waarin de stakeholders zullen zetelen. En dit comité zal in alle onafhankelijkheid en met evenwichtige vertegenwoordiging van de stakeholders beslissen over de onderwerpen van de onderzoeksprogramma’s en zal bevoegd zijn voor de validatie van de eindverslagen.

Gevolg van audit Rekenhof

De oprichting van Sciensano is het antwoord van de regering op een audit van het Rekenhof van 2010.

Deze audit verwees onder meer naar de Wereldgezondheidsorganisatie die stelde dat elk land over een doeltreffend “health research system (HRS)” moet beschikken. Dat systeem zorgt ervoor dat wetenschappelijke kennis over gezondheid en gezondheidszorg tot stand komt, wordt verzameld, verwerkt en optimaal wordt benut.

Uit de audit van het Rekenhof bleek dat de overheidsinstellingen die samen het federale HRS vormen, zich inspannen om kwalitatief onderzoek of advies aan de beleidsmakers te leveren. Maar het Rekenhof wees er onder andere ook op dat er geen coherent, noch gestructureerd HRS bestond, dat een strategie en omkadering ontbraken en dat er bijvoorbeeld weinig samenwerking was tussen de verschillende instituten. Daardoor werd soms vastgesteld dat twee of drie van de instituten, onafhankelijk van mekaar hetzelfde thema aan het onderzoeken waren.

De regering heeft daarom besloten een strategisch overlegplatform te creëren tussen de federale kenniscentra die nauw zullen samenwerken met de deelentiteiten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content