Re-integratie van de patiënt kan niet zonder de patiënt te horen

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

De plannen van minister De Block en minister Peeters over re-integratie van personen die langdurig ziek zijn, haalden de afgelopen weken meermaals de media. Re-integratie is steeds een samenspel tussen de patiënt, de werkgever, de adviserend geneesheer, de arbeidsgeneesheer en de arbeidsbemiddelaar (VDAB, GTB of GOB). Op dit moment onderhandelen de sociale partners over de inhoud van een multidisciplinair re-integratietraject. De patiënt wordt daarbij echter niet gehoord. Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt dat de patiënt mee aan tafel uitgenodigd wordt om een traject uit te tekenen waarin werken ook daadwerkelijk mogelijk is.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block streeft ernaar om in 2016 tienduizend langdurig zieken aan het werk te krijgen. Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) juicht het initiatief toe, want de werkbereidheid bij mensen met een chronische ziekte is groot. “Uit een rondvraag bij meer dan bij meer dan 700 chronisch zieken blijkt dat maar liefst vier op vijf respondenten die het werk moesten stopzetten omwille van een chronische aandoening graag opnieuw aan de slag zou gaan”, aldus Ilse Weeghmans, directeur van het VPP. “Deze mensen botsen echter nog op te veel drempels.

Iedereen moet inspanningen leveren

Werken en chronisch ziek zijn is geen evidente combinatie. Nochtans is werken belangrijk om een volwaardig inkomen te verwerven, om zich te kunnen integreren in de maatschappij en om sociale contacten te onderhouden.

“We zijn ervan overtuigd dat personen met een chronische aandoening een bijdrage moeten kunnen leveren als ze dat willen én kunnen. In een klimaat waarin zoveel mogelijk mensen zolang mogelijk aan het werk moeten blijven, is dat zeker belangrijk”, zegt Ilse Weeghmans.

Een re-integratiebeleid waarin de chronisch zieke als enige een inspanning moet doen, heeft geen kans op slagen. Zo is het bijvoorbeeld ook van groot belang dat werkgevers aangepast werk kunnen en willen aanbieden. Daarnaast moet worden uitgeklaard hoe de betrokken artsen (behandelend arts, adviserend geneesheer en arbeidsarts) kunnen communiceren en samenwerken en hoe dit in hun takenpakket past.

Patiënt mee aan tafel

Het Vlaams Patiëntenplatform betreurt niet alleen de berichtgeving rond mogelijke sancties, maar is ook bezorgd over de verdere uitwerking van een multidisciplinair re-integratieplan zonder rekening te houden met patiëntenervaringen. Het is heel belangrijk dat mensen die willen én kunnen werken ook gefaciliteerd worden om dit te doen. Een multidisciplinair re-integratieplan zou chronisch zieken kunnen toelaten om makkelijker terug aan de slag te gaan.

Om echter een goede werking van het systeem te garanderen, is het essentieel dat de patiënt mee aan tafel zit bij de uitwerking van het re-integratieplan. “Patiënten zijn dankzij hun ervaringskennis een geschikte partner voor de concrete uitvoering van het re-integratieplan”, sluit Ilse Weeghmans af.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content