© Getty Images

Rechtere neus, betere levenskwaliteit

Een scheef neustussenschot kan vervelende gevolgen hebben: van moeilijk ademen tot snurken. Een ingreep om die scheefstand aan te pakken wordt vaak uitgevoerd. Nu is ook aangetoond dat deze aanpak de levenskwaliteit meer verbetert dan afwachten of andere behandelingen.

Een chirurgische correctie van het neustussenschot behoort tot de vaakst uitgevoerde ingrepen door NKO-artsen. Toch bestond er ook onder diezelfde Neus-Keel- en Oor-specialisten een discussie over het nut en de effecten van deze aanpak. Daar was ook reden toe, aangezien er nooit echt onderzoek was uitgevoerd naar de effecten van de ingreep in vergelijking met een controlegroep die niet werd geopereerd. Onderzoekers van de Nederlandse Radboud Universiteit pasten daar een mouw aan en publiceerden zopas hun studie in het gereputeerde vakblad The Lancet.

Klachten

Een neustussenschot dat niet symmetrisch recht staat kan een behoorlijke impact hebben op de levenskwaliteit. De symptomen en klachten variëren van chronische sinusitis, ademhalingsproblemen, verstopte neus tot zwaar snurken en slecht slapen. In heel wat gevallen leidt dat tot een operatie, waarvan de resultaten meestal gunstig worden ervaren. “Maar in eerder onderzoek is alleen gekeken naar patiënten die geopereerd werden en niet naar mensen zonder ingreep. Daardoor was het nooit helemaal duidelijk of de verbetering echt door de ingreep komt of dat afwachten of een andere aanpak misschien een gelijkaardig effect had kunnen geven”, legt hoofdonderzoeker dr. Machteld van Egmond uit.

Snelle verlichting

Om die vergelijking mogelijk te maken werden gedurende twee jaar patiënten met deze neusklachten en een scheefstaand tussenschot in twee groepen opgedeeld. De eerste onderging een ingreep, de tweede niet maar werd wel op andere manieren zoals medicatie behandeld voor zijn klachten. Al na 3 maanden bleek duidelijk dat de levenskwaliteit van wie een neuscorrectie had ondergaan, er stevig was op vooruitgegaan in vergelijking met de controlegroep. De eersten rapporteerden minder beperkingen en ook de doorstroom van lucht doorheen de neus verliep beter. Dat positieve effect bereikte zijn hoogtepunt na 6 maanden en hield ook na 2 jaar- het einde van de studie- nog aan.

Partner Content