Ruim 400 extra overlijdens door recente hitte en hoge ozonconcentraties

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

De recente hittegolf en hoge ozonconcentraties heeft gezorgd voor een piek in de sterftecijfers. Tussen 30 juni en 5 juli 2015 schat het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) dat er 410 mensen extra zijn overleden. Dat is een oversterfte van 26 procent.

Tussen 30 juni en 5 juli kende ons land een periode met hoge temperaturen en hoge ozon- en fijn stof-concentraties. Die ongezonde cocktail van factoren heeft ook geleid tot een piek in de sterftecijfers, zo blijkt uit gegevens van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV). Er is sprake van een ‘oversterfte’ van 26 procent of omgerekend 410 extra overlijdens.

Vooral 85-plus

“We kunnen spreken van een korte maar intense piek in de mortaliteit, die meetbaar was bij alle leeftijdsgroep binnen de Belgische bevolking”, luidt het. De groep van 85-plussers is het meest getroffen. Daar is sprake van een oversterfte van 33 procent. De piek in het aantal sterftegevallen is ook groter dan tijdens voorgaande zomerpieken.

“Met uitzondering van 2006 (23 procent oversterfte maar een langere periode met hogere temperaturen) werd de oversterfte in de afgelopen 10 jaar tijdens hitte periodes nooit hoger geschat dan 18 procent”. Omdat er mogelijk sprake is van een vertraging in de rapportering van sterfgevallen zou het aantal extra sterfgevallen zelfs kunnen oplopen tot 500 (+32 procent). Anderzijds zou de piek in de sterftecijfers de komende maanden kunnen gecompenseerd worden door een lager sterftecijfer. De extra sterfte door de hitte treft namelijk vooral al mensen die al verzwakt waren.

Aanpak wordt geëvalueerd

De piek in de sterftecijfers is in ieder geval hoger dan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verwacht had. Dat agentschap is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de coördinatie van het hitte- en ozonplan in Vlaanderen. Volgens Bart Bautmans, teamverantwoordelijke milieugezondheidszorg, is er tijdens de bewuste waarschuwingsfase nog intensiever gecommuniceerd dan andere jaren. Zo was er niet alleen de brede communicatie met algemene aanbevelingen aan de bevolking en aan wie met risicogroepen in aanraking komt (bv. aan woonzorgcentra, thuiszorg, huisartsen, kinderdagverblijven, consultatiebureaus van Kind en Gezin, enz...) maar werd ook bv. aan burgemeesters en organisatoren van festivals gevraagd om extra maatregelen te treffen bij evenementen (bv. voldoende water voorzien, informatie aan deelnemers, ...).
Op basis van de verdere analyse van de cijfers wil het agentschap de gebruikte aanpak, zowel de communicatie als de implementatie van de adviezen, verder evalueren. “Dit is in ieder geval een signaal dat we ernstig moeten nemen”, aldus Bautmans.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content