© Getty Images/iStockphoto

Sciensano verduidelijkt enkele maatregelen

Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, bracht op zijn website een update van een aantal procedures in het kader van het coronavirus. Zo moeten mogelijke gevallen van covid-19 in woonzorgcentra voortaan ook getest worden.

  • Deze regel geldt overigens niet alleen voor woonzorgcentra, maar ook voor andere ‘residentiële collectiviteiten’, zoals gevangenissen en opvangcentra.
  • Tegelijk merkt Sciensano op dat verder testen niet meer nodig is als er in zo’n residentiële collectiviteit meerdere gevallen positief testten. Het onderzoeksinstituut noemt een maximum van vijf tests. Een en ander heeft te maken met de verhoogde testcapaciteit. Op dit moment voeren de laboratoria zowat 3.000 à 4.000 tests per dag uit, maar dat aantal wordt in de loop van deze week nog opgeschaald. Bedoeling is om uiteindelijk zeker 10.000 tests per dag uit te voeren.
  • Voor wie niet in een rusthuis verblijft en niet in de zorg werkt, blijft de aanbeveling voor huisartsen dat een test niet nodig is als de patiënt lichte symptomen vertoont. Bij ernstige symptomen krijgt de huisarts nog altijd de raad de patiënt naar het ziekenhuis te sturen.
  • Mocht de huisarts oordelen dat een klinisch onderzoek nodig is om de ernst in te schatten, dan kan hij dat zelf doen als hij beschikt over het nodige beschermingsmateriaal. In de vorige procedure volstonden een chirurgisch masker en handschoenen voor zo’n onderzoek, voortaan moet de huisarts ook beschikken over een overschort en spatbril.
  • Als een zorgverlener positief test, dan moet die thuis blijven tot zeker zeven dagen na aanvang van de symptomen én tot ten minste drie dagen zonder koorts en na een verbetering van de ademhalingssymptomen. De vorige procedures schreven enkel voor dat een terugkeer kon vanaf zeven dagen na aanvang van symptomen, maar die werden dus verder gespecificeerd.

Partner Content