© iStock

Test je zelf op osteoporose

In ons land loopt elke 6 minuten iemand een breuk op die het gevolg is van osteoporose. Deze chronische ziekte ontstaat onopgemerkt en treft naar schatting ruim 680 000 landgenoten. Niet alleen vrouwen krijgen er na de menopauze mee af te rekenen. Ook 1 op de 5 mannen ouder dan 50 ontwikkelt broze botten.

Op het eerste zicht lijkt osteoporose misschien niet zo bedreigend maar de gevolgen vallen niet te onderschatten. Bovendien is er een stille epidemie aan de gang waarbij steeds meer mensen af te rekenen krijgen met botontkalking. “Wereldwijd zien we dat het aantal breuken door osteoporose exponentieel toeneemt en dat fenomeen zal zich de komende jaren nog verder doorzetten”, schetst prof. Dr. Evelien Gielen (UZ Leuven) van de Belgian Bone Club de situatie. Die toename kent verschillende oorzaken. Een hogere leeftijd is een risicofactor maar daarnaast is er een stijging van andere specifieke oorzaken zoals een tekort aan calcium en vitamine D.

Weinig aandacht

Ondanks de enorme impact van botbreuken op de levenskwaliteit en de torenhoge kosten die gepaard gaan met het herstellen van breuken, is er zowel bij de bevolking als bij artsen nog steeds te weinig aandacht voor de preventie van dergelijke breuken en voor de ziekte in het algemeen. Het merendeel van patiënten die in aanmerking komen voor een (preventieve) behandeling, blijven daardoor onbehandeld in België. Om meer aandacht te vragen voor een goede botgezondheid en het belang van vroegtijdige opsporing en behandeling van osteoporose, lanceren ReumaNet en Amgen een sensibiliseringscampagne met ee digitale infosessie in het kader van Wereld Osteoporose Dag op 20 oktober.

Dokter Michaël Laurent, geriater en lid van de Belgian Bone Club: “Osteoporose is een sluipende aandoening die veelal zonder symptomen verloopt tot er plots pijnlijke breuken optreden. Ondanks de beschikbaarheid van screening- en diagnosemiddelen en doeltreffende behandelingsmogelijkheden, krijgen zo’n 80% van de patiënten na een eerste breuk in België geen behandeling om de botten te versterken en zo het risico op bijkomende breuken te verminderen. Osteoporose veroorzaakt jaarlijks nu al 100.000 breuken bij 50-plussers en dat cijfer zal de komende jaren alleen nog maar verder toenemen door de vergrijzing van onze bevolking. Dit brengt niet alleen een grote kost voor ons gezondheidssysteem met zich mee maar uiteraard ook heel wat pijn en ongemak voor de patiënten zelf.” Nochtans kan je via een eenvoudige zelftest al je risico op osteoporose inschatten.

Vroegtijdige opsporing

De nieuwe sensibiliseringscampagne “Gelukkig zijn tot op het bot” zet dan ook deze beschikbare zelftest in de kijker om te wijzen op het belang van een vroegtijdige opsporing. Die test bestaat uit een korte, eenvoudige vragenlijst die onder meer peilt naar je familiale voorgeschiedenis, je persoonlijke risicofactoren, zoals geslacht, ouderdom, ziektebeeld, medicatie en je levensstijl (voeding, beweging). De resultaten zijn onmiddellijk beschikbaar en kunnen besproken worden met de huisarts om de nood aan een behandeling of verder onderzoek te laten bepalen.

nfo: www.osteoporosenews.be/dutch/tools/test-risico

Digitale infosessie op 26 oktober om 20 u www.webinar-osteoporose.be

I

Partner Content