© Getty Images/iStockphoto

Twaalf pilootprojecten rond thuishospitalisatie in de startblokken

Deze twaalf projecten hebben betrekking op antibiotherapie en andere zorgvormen in de eigen thuisomgeving, zoals de behandeling van tumoren. Bij deze testfase zullen zo’n 1300 patiënten en 35 ziekenhuizen betrokken zijn. Ook de diensten voor thuisverpleging en de huisartsen krijgen een centrale plaats.

Maggie De Block: “Het hoofddoel van de pilootprojecten is om te testen of de patiënt bepaalde zorgen thuis kan krijgen met dezelfde garanties op het vlak van kwaliteit en veiligheid als in het ziekenhuis. Deelname aan een pilootproject blijft uiteraard vrijwillig; patiënten kunnen nog altijd kiezen voor een klassieke hospitalisatie.”

Met de oproep voor pilootprojecten rond thuishospitalisatie werd gemikt op twee soorten voorstellen: behandelingen met intraveneuze toediening van antibiotica thuis en andere zorgvormen die thuis in plaats van in een ziekenhuis toegediend kunnen worden, zoals sommige behandelingen tegen kanker.

Na de oproep van minister De Block in mei 2016 heeft de FOD Volksgezondheid 27 kandidaturen ontvangen. 22 daarvan beantwoordden aan de vereiste criteria. De voorstellen kwamen van groepen zorgverleners of dienstverleners en hielden allemaal een samenwerking in tussen minstens één ziekenhuis, diensten voor thuisverpleging en huisartsen.

Selectie

Bij elk voorstel is de kwaliteit van de zorg beoordeeld door vier of vijf experten, naargelang het onderwerp, waaronder minstens een arts-specialist, een huisarts, een ziekenhuisverpleegkundige en een thuisverpleegkundige. Uiteindelijk zijn er 12 projecten geselecteerd: 5 in Vlaanderen, 5 in Wallonië en 2 in Brussel.

Ziekenhuizen, diensten voor thuisverpleging, huisartsenkringen, openbare apothekers, woonzorgcentra, sociaal assistenten, zorgcentra voor personen met een handicap en ook enkele bedrijven voor technische en logistieke ondersteuning slaan de handen in elkaar voor deze projecten.

De projecten zijn verdeeld als volgt:

  • 6 projecten rond antibiotherapie;
  • 4 projecten rond behandelingen van tumoren, waarvan 2 specifiek rond borstkanker;
  • 1 project waarbij antibiotherapie en behandelingen van tumoren worden gecombineerd;
  • 1 project betreft zowel antibiotherapie als de behandeling van hemato-oncologische ziektes.

Patiënt centraal

Thuishospitalisatie houdt verschillende voordelen in voor de patiënt: zij of hij krijgt in de eigen vertrouwde en comfortabele thuisomgeving, zorg op maat van de behandelende arts en van een multidisciplinair team.

Een thuishospitalisatie betekent ook minder kans op ziekenhuisinfecties en draagt bij tot het moreel van de patiënt. De patiënt zal immers elke dag emotionele steun krijgen van het thuishospitalisatieteam en de familie en vrienden kunnen meer tijd doorbrengen met haar of hem aangezien ze zich niet naar het ziekenhuis moeten verplaatsen en geen rekening moeten houden met bezoekuren.

Na een evaluatie zal de regering beslissen of en zo ja welke projecten rond thuishospitalisatie op een grotere schaal ingevoerd kunnen worden

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content