© Getty Images/iStockphoto

Vaccin sneller beschikbaar bij grieppandemie dankzij samenwerking op Europees niveau

Plusmagazine.be Onlineredactie

Bij een wereldwijde griepepidemie kan het moeilijk zijn om tijdig aan voldoende vaccins te geraken voor de Belgische bevolking. Daarom neemt België deel aan een Europese aanbesteding. De ministerraad gaf daar op 1 februari groen licht voor.

Ons land zal intekenen op een Europese raamovereenkomst met twee producenten van vaccins. Zij moeten de tijdige beschikbaarheid en verdeling van pandemische griepvaccins garanderen bij een uitbraak. “Dankzij deze overeenkomst kunnen we ineens tot 6 miljoen doses van het vaccin ter beschikking stellen van onze burgers als dat nodig is”, aldus minister De Block. “Zoiets is alleen maar mogelijk via Europese samenwerking. Daarom heb ik dit op de Europese agenda gezet.”

In het totaal maakt minister De Block hier 2 miljoen euro op jaarbasis voor vrij.

Mexicaanse griep

Een pandemische griep is niet hetzelfde als de klassieke seizoengriep. Een pandemische griep is een onverwachte griepepidemie die wereldwijd uitbreekt, zoals de griep A/H1N1 in 2009, beter gekend als de Mexicaanse griep. Een voorraad vaccins inslaan heeft geen nut omdat je op voorhand niet weet wat de biologische kenmerken van het pandemische virus zijn.

Partner Content