© Getty Images/iStockphoto

Waarom elke volwassene zijn cholesterolwaarden zou moeten kennen

Elke volwassene zou ongeacht zijn leeftijd twee gezondheidswaarden moeten kennen: zijn bloeddruk en zijn cholesterol. Wat dat laatste betreft scoren we bijzonder slecht. Maar liefst 8 op de 10 Belgen heeft er geen idee van, zo blijkt uit een recente enquête. Hoewel vrijwel alle bevraagden weten dat een te hoge cholesterol kan leiden tot hart- en vaatziekten, heeft zelfs 63% van de 50-plussers dit nog nooit laten meten.

Toch zijn hart- en vaatziekten met 31.000 sterfgevallen per jaar de belangrijkste doodsoorzaak in België. Iedereen, ook zij die zich gezond voelen, heeft er dus baat bij om zijn/haar cholesterolgehalte te kennen. Want ook uit het Belgisch Gezondheidsonderzoek van Sciensano bleek dat bijna één Belg op twee lijdt aan hypercholesterolemie (of een te hoge cholesterol). De aanbevelingen van Sciensano zijn duidelijk: het is raadzaam om het cholesterolgehalte te meten als onderdeel van een algemene cardiovasculaire screening vanaf de leeftijd van 40 jaar, of zelfs wanneer er sprake is van familiale hypercholesterolemie, een genetische aandoening die voorkomt bij één Belg op 300.

Toch blijkt uit deze nieuwe enquête dat de meerderheid dit nooit liet meten. Ruim 66 % heeft dit zelfs nog nooit besproken met een dokter.

Levensstijlaanpassingen

Er komt echter ook een bemoedigende bevinding naar voren: de overgrote meerderheid van de mensen die wel weten dat ze een te hoog cholesterolgehalte hebben, hebben hun levensstijl aangepast door gezonder te eten (63%), minder alcohol te consumeren (59%) en meer aan lichaamsbeweging te doen (35%). Deze keuzes zijn in lijn met de Europese aanbevelingen van de European Society of Cardiology, die ook aanraden om te stoppen met roken, gewicht te verliezen en geneesmiddelen te nemen wanneer nodig geacht door de behandelende geneesheer.

Hoewel 73% van de Belgen uit de enquête denkt op de hoogte te zijn van deze maatregelen om hun cholesterolgehalte te verlagen, blijft de meerderheid inactief. Dit komt niet alleen doordat het moeilijk is om hun gewoonten te veranderen (60%) of omwille van tijdsgebrek (55%), maar vooral omdat ze geen symptomen hebben die verband houden met hypercholesterolemie (69%).

Stille doder

Deze terughoudendheid om actie te ondernemen wijst op een gebrek aan inzicht in de werkelijke risico’s. Als stille doder vertoont cholesterol, net als hoge bloeddruk, geen symptomen tot het te laat is. Toch kan het ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken door zich aan de wanden van onze slagaders op te hopen, onze bloedvaten te verstoppen en mogelijk te leiden tot ernstige aandoeningen zoals beroertes of hartaanvallen. In België lijden chronisch 750.000 mensen aan hart- en vaatziekten en zijn er 31.000 -grotendeels vermijdbare- overlijdens per jaar.

Prof. Dr. Ernst Rietzschel, cardioloog (UZ Gent): Een te hoog cholesterolgehalte is een sluimerende bedreiging voor de gezondheid die te vaak genegeerd wordt. Deels omdat er geen symptomen zijn, en deels omdat men de tijd noch de motivatie heeft om veranderingen in zijn levensstijl aan te brengen. Meer aandacht hiervoor is essentieel, want een te hoog cholesterolgehalte doet het risico op hart- en vaatziekten toenemen en de gevolgen daarvan zijn vermijdbaar. Op je cholesterol letten is even belangrijk als de andere aspecten van je gezondheid in de gaten houdt, zoals stoppen met roken, voldoende bewegen, beheersen van stress en je gewicht enbloeddruk onder controle houden. Iedereen kan via een eenvoudige bloedafname zijn cholesterol laten meten. Meten is weten, en dat is de eerste stap naar een gezonder leven.”

Resultaat vergeten

Van degenen die hun cholesterolgehalte wel hebben laten meten, gaf maar liefst 88% aan dat dit meer dan 2 jaar geleden was. Meer dan 30% van de deelnemers die hun cholesterol hebben laten meten, kon zich niet meer herinneren wat het resultaat was. Naar aanleiding van deze resultaten wordt er begin november een nationale sensibiliseringscampagne gelanceerd, om het bewustzijn over cholesterol te vergroten en mensen aan te moedigen om hun cholesterolgehalte te kennen via een bloedafname. De online campagne, die loopt tot januari, heeft een humoristische insteek om het onderwerp toegankelijker te maken voor een breder publiek.

Meer info: Ken je die mop waarbij 1 op de 2 Belgen een te hoge cholesterol heeft? cholensterol.be

Partner Content